CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 • VỤ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

  Địa chỉ: Tầng 9-A17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827226; Email: vanthuvuqldt@gmail.com

 • VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ

  Địa chỉ liên hệ: Tầng 5, nhà A17, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Điện thoại Văn phòng: 0462827126; Fax: 0462827318

 • TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 56B Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại Văn phòng: 080.48132

 • VIỆN XÂY DỰNG ĐẢNG

  Địa chỉ liên hệ: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại Văn phòng: 04.62827433; Fax: 04.62827433

 • VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG

  Địa chỉ liên hệ: Nhà A2, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại Văn phòng: 024.62827530.

 • VIỆN LÃNH ĐẠO HỌC VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

  Địa chỉ liên hệ: Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, nhà A8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827314

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội