CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

  • VIỆN TÔN GIÁO VÀ TÍN NGƯỠNG

    Viện Tôn giáo, tín ngưỡng là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.62827097

  • VIỆN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

    Địa chỉ liên hệ: Nhà A1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. - Điện thoại văn phòng: 04.62827381 - Fax: 024.62827382

  • VIỆN TRIẾT HỌC

    Nhà A3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.62827470

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội