Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, cũng là người mở đầu sự nghiệp đào tạo cán bộ bằng những lớp huấn luyện đầu tiên vào những năm 1925-1926 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Người đã dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". 

Ghi nhận những thành tích vẻ vang của Học viện trong gần 60 năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã quyết định tặng thưởng Học viện danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh; Đảng và Nhà nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào tặng Học viện Huân chương Itxala hạng nhất về thành tích giúp bạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các Học viện Chính trị khu vực, các đơn vị trực thuộc và nhiều cán bộ, công chức, viên chức Học viện cũng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:73
  • Hôm nay: 1341
  • Tháng hiện tại: 41541
  • Tổng lượt truy cập: 41541
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội