Ban Giám đốc Học viện hiện nay

  13:55 17/05/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5234

  Ban Giám đốc Học viện hiện nay gồm 05 đồng chí. Giám đốc Học viện: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

   

   

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng

  Bí thư Trung ương Đảng,

  Giám đốc từ tháng 4/2016 đến nay
  Ngày tháng năm sinh: 18/02/1957

   

   

   

  Đồng chí Lê Quốc Lý

  Phó Giám đốc từ tháng 04/2009 đến nay 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Đồng chí Nguyễn Viết Thảo

  Phó Giám đốc từ tháng 02/2012 đến nay

   

   

   

   

   

   

   

  Đồng chí Nguyễn Duy Bắc

  Phó Giám đốc từ tháng 04/2018 đến nay

   

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà

  Phó Giám đốc từ tháng 06/2019 đến nay

   

  Tác giả: BBT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội