NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn"

  Ngày 25/2, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951 – 2/2021), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học: “Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng - Giá trị lý luận và thực tiễn”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc đề dẫn Hội thảo.

 • Đấu tranh phòng, chống lợi dụng quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng

  Tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của con người cần được tôn trọng và bảo đảm. Tuy nhiên ở bất kỳ quốc gia nào, tự do ngôn luận cũng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật nhằm tránh hiện tượng bị lợi dụng, gây phương hại đến quyền, lợi ích của cá nhân khác, đến đạo đức xã hội, trật tự công cộng và an ninh quốc gia. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội đã trở thành công cụ thể hiện quyền tự do ngôn luận của đông đảo người dân, điều này đặt ra nhiều vấn đề về xã hội và pháp lý, trong đó có việc quản lý thông tin trên không gian mạng hiện nay.

 • Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII

  Sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo:

 • Phê phán những quan điểm sai lầm về chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam

  Trong các diễn đàn góp ý sửa đổi Luật Đất đai nhiều năm nay, xuất hiện một số ý kiến cho rằng nên thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai hoặc thừa nhận chế độ đa sở hữu giống như nhiều nước khác. Một số người phê phán chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Họ cho rằng sở hữu toàn dân là “mù mờ vì về mặt pháp lý”, không xác định được ai là chủ sở hữu trong các quan hệ đất đai, nhất là khi xảy ra tranh chấp. Một số khác cho rằng, với các quyền của người sử dụng đất như Luật Đất đai năm 2013 quy định, quyền sử dụng đất chẳng khác gì quyền sở hữu tư nhân đất đai, tại sao không công nhận đó là sở hữu tư nhân về đất đai.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội