Hội thảo khoa học “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở theo quan điểm Đại hội XII của Đảng”

  15:19 26/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3195

  Sáng ngày 26/6/2019, Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở theo quan điểm Đại hội XII của Đảng”. PGS,TS Nguyễn Hữu Thắng, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học chủ trì Hội thảo.

  Dự Hội thảo có GS,TS Mạch Quang Thắng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; GS,TS Nguyễn Văn Huyên, nguyên Viện trưởng Viện Chính trị học; cùng đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện.

  PGS,TS Nguyễn Hữu Thắng, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Hữu Thắng, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học khẳng định, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở đang là vấn đề thời sự được hệ thống chính trị các cấp và xã hội quan tâm, sâu sát. Từ những chỉ dẫn của Đại hội XII và Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Hội thảo là cơ hội quý để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu làm rõ những vấn đề cần đặt ra hiện nay trong quán triệt, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả tối ưu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay.

  Tại Hội thảo, các đại biểu đều nhất trí đề nghị cần tiếp tục đổi mới nhận thức về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay, vì việc mà đặt người, chứ không phải vì người mà đặt việc. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy là dựa trên chức năng, nhiệm vụ được xác định, từ tổ chức bộ máy mới xác định được đội ngũ cán bộ tương thích với tổ chức bộ máy ấy. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ cũng phải phù hợp với từng lúc và từng nơi. Không thể đem hoàn cảnh của lúc này vào làm cơ sở để áp dụng cho hoàn cảnh vào lúc khác, cũng không thể đem cái khung tổ chức bộ máy, cán bộ của nơi này áp dụng vào nơi khác. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và theo đó sắp xếp, bố trí lại cán bộ của tổ chức bộ máy ấy phải nhằm cho đúng và trúng mục tiêu chức không phải làm theo kiểu cơ học. Trọng tâm của việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở là phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.  

  Hội thảo nhận được hơn 20 tham luận và nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp./.

  Tác giả: Minh Hằng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội