Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019

  11:14 11/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 6731

  Sáng ngày 11/6/2019, thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng năm 2019, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 nhằm cung cấp cho các đồng chí cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp những văn bản mới nhất của Đảng trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

  Dự buổi Lễ có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; các đồng chí là Bí thư hoặc Phó bí thư các đảng bộ chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra của các đảng ủy cơ sở và cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng trong hệ thống Học viện.

                                                 GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là đối với việc triển khai, đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương đi vào cuộc sống. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, những năm vừa qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn liền với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí đã mang lại những kết quả rất tích cực: một là, làm trong sạch bộ máy; hai là, để cho bộ máy tổ chức của Đảng vận hành một cách có kiểm soát; ba là, củng cố niềm tin trong Đảng và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời, những kết quả phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh vừa qua có vai trò của xây dựng Đảng toàn diện về mọi mặt, trong đó có vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

  Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là những người làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cần được thường xuyên chú trọng. Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải khẳng định được hình ảnh Học viện, thể hiện được bản sắc và vai trò của Học viện trong sự nghiệp trồng người.

  Với ý nghĩa đó, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu mỗi đồng chí học viên tham dự lớp bồi dưỡng phải chú ý lắng nghe và tích cực cùng nhau thảo luận, trao đổi những vấn đề thực tiễn để áp dụng vào cơ quan đơn vị và để các chủ thể kiểm tra trong hệ thống Học viện “không dẫm chân lên nhau”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, lớp bồi dưỡng sẽ góp phần tạo ra những bước chuyển biến trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng hiện nay, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong hệ thống Học viện tiếp cận với những quy định mới của Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao vì mục tiêu cuối cùng là sự ổn định và phát triển của Học viện, không dung thứ cho các hành vi vi phạm, những biểu hiện chống phá, làm xấu hình ảnh Học viện.

                                                                      Toàn cảnh buổi Lễ

  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 diễn ra từ ngày 11-15/6/2019 với 6 chuyền đề, gồm: i) Một số nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay; ii) Công tác giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Quy trình, kinh nghiệm thực hiện; iii) Kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đảng; iv) Nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại trong Đảng; v) Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; vi) Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng. Ngoài việc tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận và các chuyên đề trên, chương trình lớp học cũng bao gồm các hoạt động nghiên cứu thực tế tại một địa phương thuộc khu vực phía Bắc./.

  Tác giả: Tin, ảnh: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội