Giới thiệu sách: “Viện Thông tin khoa học – 55 năm xây dựng và phát triển”

  13:49 25/04/2016

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1670

  Nhân dịp kỷ niệm 55 năm truyền thống, Viện Thông tin khoa học tổ chức biên soạn, xuất bản và phát hành cuốn sách “Viện Thông tin khoa học - 55 năm xây dựng và phát triển”.

  Được thành lập từ năm 1962, đến nay, Viện Thông tin khoa học đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác thông tin khoa học - tư liệu - thư viện, phục vụ tích cực cho hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong toàn hệ thống Học viện, đặc biệt là trong việc cung cấp thông tin - tư liệu phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trải qua quá trình 55 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, mỗi chặng đường lịch sử đã để lại nhiều dấu ấn, kinh nghiệm quý báu, là điểm tựa để Viện Thông tin khoa học ngày nay vững bước đi lên.

  Cuốn sách “Viện Thông tin khoa học - 55 năm xây dựng và phát triển” đã tái hiện lại chặng đường lịch sử 55 năm truyền thống của đơn vị gắn liền với sự phát triển của Học viện qua các mốc thời gian và sự kiện tiêu biểu; tái hiện lại những mốc son lịch sử, những thành tích đáng tự hào mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện đạt được dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và tập thể Ban lãnh đạo Viện Thông tin khoa học. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, sự nhiệt huyết, trách nhiệm công việc, sự say mê sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; nhằm nâng cao chất lượng. hiệu quả công việc, đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình thực thi nhiệm vụ chính trị của Học viện, đáp ứng được những nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

  Cuốn sách được kết cấu thành 02 phần: Phần thứ nhất là lịch sử xây dựng và phát triển của Viện Thông tin khoa học từ năm 1962 đến nay; Phần thứ hai gồm những bài viết, bài ký của nhiều thế hệ cán bộ Viện Thông tin khoa học các thời kỳ. Đây là một trong những nội dung vô cùng quý giá, thể hiện tình cảm, sự tri ân và những mong đợi, gửi gắm của các thế hệ cán bộ đi trước dành cho thế hệ cán bộ Viện hôm nay và mai sau.

  Sách do Nhà Xuất bản Lý luận chính trị phát hành.
  -------
  Nguồn tin: Viện Thông tin khoa học

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội