Ra mắt sách ''Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng''

  18:09 12/04/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 8796

  Chiều 12/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu sách "Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng" và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Dự Lễ giới thiệu có GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Ban tổ chức giới thiệu về cuốn sách "Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng".

  Cuốn sách "Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng" và một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Cuốn sách “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” với gần 300 trang, được trình bày thành 14 nội dung, trong đó phân tích những điểm mới về: bối cảnh, quá trình chuẩn bị Văn kiện, tầm nhìn và chủ đề của Đại hội; phương pháp tiếp cận; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến trình đổi mới; dự báo tình hình, quan điểm và định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021 - 2030; nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược; đồng thời đánh giá những nội dung mới trong định hướng phát triển các lĩnh vực cụ thể giai đoạn 2021- 2025.

  Cuốn sách do các chuyên gia uy tín hàng đầu về nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, góp phần làm rõ những luận cứ, luận giải nội dung văn kiện, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là đối với những nội dung mới, từ đó thúc đẩy, khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

  Bên cạnh việc xuất bản “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII”, “Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn, xuất bản một số tài liệu phục vụ học tập, triển khai Nghị quyết, như: “Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); “Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (dành cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân); “Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” (dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;...

  Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tặng cuốn sách "Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng" cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học... để nghiên cứu, học tập.

  GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng sách cho các cơ quan, đơn vị

  PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS,TS  Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương tặng sách cho các cơ quan, đơn vị

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội