Giới thiệu sách “Hợp tác đào tạo giữa Cộng hòa Dân chủ Đức với Việt Nam giai đoạn trước năm 1989 - Qua trải nghiệm của cựu học viên, sinh viên được đào tạo tại Cộng hòa Dân chủ Đức”

  15:26 26/11/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 12502

  Chiều 26/11, tại Hà Nội, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg giới thiệu ấn phẩm “Hợp tác đào tạo giữa Cộng hòa Dân chủ Đức với Việt Nam giai đoạn trước năm 1989 - Qua trải nghiệm của cựu học viên, sinh viên được đào tạo tại Cộng hòa Dân chủ Đức”.

  Đại biểu dự lễ giới thiệu sách

  TS Phạm Hoàng Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học chủ trì buổi lễ. Dự Lễ giới thiệu có TS Nguyễn Mạnh Hải, Viện trưởng Viện Thông tin khoa học; đại diện Quỹ Rosa Luxemburg, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Cuốn sách “Hợp tác đào tạo giữa Cộng hòa Dân chủ Đức với Việt Nam giai đoạn trước năm 1989 - Qua trải nghiệm của cựu học viên, sinh viên được đào tạo tại Cộng hòa Dân chủ Đức” được trình bày với 2 ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Đức), bố cục thành 02 nội dung chính: i) Giới thiệu chung về nghiên cứu (bối cảnh thực hiện, mục tiêu, đối tượng, địa bàn và phương pháp nghiên cứu); ii) Kết quả nghiên cứu. Trong đó, kết quả nghiên cứu được phân tích trên 5 nội dung: Trải nghiệm của cựu học viên, sinh viên Việt Nam về đất nước, con người và quá trình học tập ở Cộng hòa Dân chủ Đức; chất lượng giáo dục – đào tạo của Cộng hòa Dân chủ Đức; Lợi ích khi được giáo dục – đào tạo ở Cộng hòa Dân chủ Đức; Việt Nam vận dụng được những kinh nghiệm nào từ Cộng hòa Dân chủ Đức; Biện pháp để nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo giữa Cộng hòa Liên bang Đức với Việt Nam hiện nay.

  Sách do Nhà xuất bản xây dựng phát hành năm 2021

  Nghiên cứu “Hợp tác đào tạo giữa Cộng hòa Dân chủ Đức với Việt Nam giai đoạn trước năm 1989 - Qua trải nghiệm của cựu học viên, sinh viên được đào tạo tại Cộng hòa Dân chủ Đức” được thực hiện trong khuôn khổ Dự án hợp tác nghiên cứu giữa Quỹ Rosa Luxemburg Đông Nam Á tại Việt Nam và Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.

  Trên cơ sở những trải nghiệm của các cựu học viên, sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại Cộng hòa Dân chủ Đức giai đoạn trước 1989, nghiên cứu đánh giá những đóng góp của CHDC Đức trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Từ đó đề xuất các khuyến nghị vận dụng cho Việt Nam, gồm: giáo dục ý thức tự giác, giáo dục ý thức tiết kiệm, giáo dục tính kế hoạch, học phải đi đôi với hành, chú trọng nghiên cứu về đào tạo nghề và thị trường lao động gắn với đào tạo nghề, Việt Nam cần phân luồng học sinh theo hướng coi trọng dạy nghề, học nghề và cần thay đổi tư duy vào đại học bằng mọi giá.

  Tác giả: Đức Mạnh & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội