Tọa đàm “Nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và định hướng”

  31/10/2018 03:56 PM


  Nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, sáng ngày 15/10/2018, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và định hướng”

  Tham dự Tọa đàm có các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy thuộc Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Công an nhân dân; Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học cùng Khoa Dân tộc và Tôn giáo, thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và 4 Học viện trực thuộc; các nhà khoa học của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đảng Lê Hồng Phong; các Trường Chính trị các tỉnh, thành trong cả nước; bộ môn Lý luận chính trị của một số trường đại học lớn tại Hà Nội và toàn thể cán bộ nghiên cứu, giảng dạy của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học.

                                                                 PGS,TS Hồ Trọng Hoài phát biểu tại Tọa đàm

  Chủ trì tọa đàm có PGS, TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học; TS Nguyễn Thị Hà, Phó Viện trưởng; sau phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm, với trên 10 ý kiến phát biểu, trao đổi trực tiếp, các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học tham dự Tọa đàm đã tập trung làm rõ những vấn đề: Vị trí, tầm quan trọng của chuyên ngành trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin; Thực trạng nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các Trường chính trị Đảng tỉnh, thành phố và các trường đại học lớn tại Hà Nội; Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa học hiện nay; từ đó đề xuất các giải pháp, định hướng cho việc nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học trong thời gian tới.

  Tổng kết Tọa đàm, PGS, TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học cảm ơn các đại biểu tham dự tọa đàm chia sẻ và góp ý nhiều ý kiến tâm huyết để việc nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng tốt hơn. Đồng chí khẳng định: Tuy còn có những hạn chế nhất định song đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học đã có những đóng góp tích cực vào thành công chung của đất nước, trong đó trực tiếp là công tác tư tưởng của Đảng. Nhưng trước những yêu cầu của tình hình mới, xét trên bình diện cung, đội ngũ cán bộ này vẫn còn những điểm cần chú ý, thay đổi theo hướng tích cực hơn.  Viện CNXHKH sẽ tổng hợp ý kiến của các đại biểu để kiến nghị lên Ban Giám đốc Học viện và các cơ quan có liên quan để việc nghiên cứu và giảng dạy chủ nghĩa xã hội ngày càng phát triển hơn./.

  Dương Hùng, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học

  • Đang truy cập:48
  • Hôm nay: 1307
  • Tháng hiện tại: 36275
  • Tổng lượt truy cập: 71269
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội