NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương ba, khóa XIII

  Ngày 5/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 • Hội thảo khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941”

  Sáng ngày 30/6/2021, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 tháng 5-1941, Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941” theo hình thức trực tuyến. PGS,TS Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và PGS,TS Lương Viết Sang, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

 • Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào: Những chặng đường lịch sử

  Trong lịch sử quan hệ quốc tế từ trước tới nay, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là một điển hình, một tấm gương mẫu mực, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện đó được ghi dấu qua những chặng đường lịch sử.

 • Tọa đàm khoa học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức nghiên cứu xây dựng Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Để có căn cứ, cơ sở khoa học xây dựng Báo cáo tư vấn, tiếp theo cuộc tọa đàm với các chuyên gia, sáng ngày 23/6/2021, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm với đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo tọa đàm.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội