NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam”

    Sáng ngày 9/9/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (1889-2019).

  • "Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – 70 năm xây dựng và phát triển"

    Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống vẻ vang, sáng ngày 4/9/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 70 năm xây dựng và phát triển”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo; cùng chủ trì có các đồng chí: Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội