NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Hội thảo khoa học “Những nhân tố xã hội chủ nghĩa trong chủ nghĩa tư bản”

    Sáng 29/11, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg CHLB Đức Đông Nam Á tại Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Những nhân tố xã hội chủ nghĩa trong chủ nghĩa tư bản”. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội