Hội thảo khoa học “Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về văn hóa”

  15:13 19/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1172

  Thực hiện kế hoạch triển khai nghiên cứu Đề tài khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu tổng kết lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề văn hóa và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”, mã số KX 02.17/16-20, ngày 12/12/2018, Viện Văn hóa và Phát triển phối hợp với Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về văn hóa”.

  Tham dự Hội thảo, có các nhà khoa học của Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Triết học, Viện Văn học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và toàn thể cán bộ, giảng viên của Viện Văn hóa và Phát triển.

  Chủ trì Hội thảo có: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Lê Văn Lợi – Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu – Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Chủ nhiệm đề tài. Hội thảo đã nhận được 16 báo cáo tham luận. Các báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ những nội dung sau:

  Thứ nhất, khẳng định những giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề văn hóa.

  Thứ hai, các vấn đề lý luận văn hóa đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác gợi mở cần tiếp tục được nghiên cứu, bổ sung, phát triển cho sát hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay như vấn đề toàn cầu hóa văn hóa, vấn đề sản xuất tinh thần, hàng hóa văn hóa, mối quan hệ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội...

  Thứ ba, trong quá trình triển khai đề tài, cần chú ý đến cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin cũng như vận dụng linh hoạt các phương pháp nghiên cứu cụ thể.

  Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã gửi bài, trực tiếp tham dự và thảo luận tại Hội thảo. Trên cơ sở ý kiến của các nhà khoa học, Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ nghiên cứu, tiếp thu, chắt lọc phục vụ việc nghiên cứu đề tài.

                                                                  Toàn cảnh Hội thảo

  Tác giả: Tin: Bùi Kim Chi; Ảnh: Nghiêm Thu Nga

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội