Hội thảo khoa học quốc tế về quản lý nhà nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam và Lào

  11:04 23/03/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1647

  Ngày 22/3, tại Hải Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội quốc gia Lào và Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Quản lý nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam và Lào”.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chù tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Hội thảo

  Các đồng chí: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; GS,TS Nguyễn Quang Thuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS,TS Thongsalith Mangnomek – Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; TS Sonethanou Thammavong – Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào, đồng chủ trì hội thảo.

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Việt Nam và Lào là hai quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra cho hai nước Việt Nam và Lào nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và cạnh tranh, tuy nhiên, cả hai nước sẽ phải đối phó với không ít thách thức.

   Để thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam và Lào phải đổi mới phương thức quản lý nhà nước bằng pháp luật hướng tới một nền quản trị mở dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Đó phải là nền quản trị đáp ứng các yêu cầu: sự minh bạch trong hoạt động của chính quyền; sự tuân thủ các giá trị đạo đức, nguyên tắc và chuẩn mực chung để duy trì và ưu tiên lợi ích công cộng; trách nhiệm giải trình trước người dân về các quyết định của Nhà nước và sự chịu trách nhiệm về những quyết định đó; sự tham gia của các chủ thể trong xã hội vào quá trình hoạch định, triển khai chính sách và cung cấp dịch vụ.

  Thực tiễn hơn 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới ở Việt Nam cho thấy, mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng đã mang lại tốc độ tăng trưởng khá cao, góp phần giảm mạnh tỷ lệ đói nghèo. Tuy nhiên, nếu tiếp tục duy trì mô hình đó, càng hội nhập sâu hơn, nền kinh tế Việt Nam sẽ càng lệ thuộc vào bên ngoài, càng có nguy cơ lún sâu vào “bẫy gia công, lắp ráp” và vướng vào những nấc thang thấp của chuỗi giá trị toàn cầu. Để vươn tới khát vọng trở thành một quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ, Việt Nam cần chuyển sang mô hình tăng trưởng mới, dựa trên nền tảng công nghệ, tri thức và đổi mới sáng tạo. Nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển dịch của nền kinh tế cần song hành với việc thiết lập được môi trường thể chế và quản trị phù hợp, mà trụ cột là bộ máy nhà nước tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả, GS Nguyễn Xuân Thắng nhận định.

  GS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, mô hình quản lý nhà nước bằng pháp luật ở Việt Nam là mô hình nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với nhiệm vụ “then chốt” xây dựng Đảng toàn diện cả về tư tưởng và đạo đức, bộ máy và cán bộ, mang tư duy và hành động đổi mới, nỗ lực xây dựng Nhà nước quản lý theo pháp luật, liêm chính, phục vụ và hành động đang được triển khai đồng bộ và quyết liệt, đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Vì vậy, qua Hội thảo, đồng chí mong muốn các đại biểu, nhà khoa học sẽ đề xuất được các giải pháp, sáng kiến, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị toàn diện giữa Việt Nam - Lào. Những kết quả của Hội thảo sẽ được Ban tổ chức chắt lọc phục vụ cho việc soạn thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

  PGS,TS Thongsalith Mangnomek, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào,Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào phát biểu tại Hội thảo

  Phát biểu tại Hội thảo, PGS,TS Thongsalith Mangnomek, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào nhận định: Hội thảo “Quản lý nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam và Lào” có ý nghĩa đối với hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào. Đúng vào thời điểm Đảng nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đang triển khai nghị quyết của Đảng vào cuối nhiệm kỳ Đại hội. Trong thời gian quan, cả hai nước đã đạt được những thành tựu to lớn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang triển khai Nghị quyết để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước bằng pháp luật phù hợp với hoàn cảnh mới, nhằm xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả, đây là một bước đột phá về thể chế.

  Để góp phần cải cách quản lý nhà nước vững mạnh, xây dựng hệ thống quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật đáp ứng với điều kiện hội nhập và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này, PGS.TS Thongsalith Mangnomek đề nghị các nhà khoa học hai nước cùng nhau trao đổi, nghiên cứu một số vấn đề quan trọng như: Nghiên cứu việc xây dựng nhà nước kiến tạo, nhà nước kiểu mới trong điều kiện công nghệ tiên tiến, hiện đại; nghiên cứu hệ thống quản lý nhà nước về kinh tế, cùng nhau tìm con đường phát triển bền vững; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định... Cùng với đó, tập trung làm rõ những vấn đề quản lý nhà nước bằng pháp luật về an ninh chính trị, nâng cao năng lực nắm quyền của Đảng, phát huy chế độ dân chủ nhân dân theo con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, tạo sự tin tưởng và uy tín cho người dân. Cùng nhau nghiên cứu hệ thống quản lý nhà nước về các loại doanh nghiệp để cho các đối tượng hoạt động theo đúng pháp luật quy định; xây dựng hệ thống quản lý công mới, vận dụng sự tiến bộ của công nghệ vào trong quá trình quản lý theo hướng xây dựng Chính phủ điện tử; coi việc phục vụ nhân dân làm trọng tâm, xây dựng nhà nước thông minh và có ý tưởng đổi mới.

  Các nhà khoa học tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về quản lý nhà nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành nêu rõ, việc tổ chức Hội thảo là sự kiện quan trọng đối với Hải Phòng. Sau khi dành thời gian phân tích về những kết quả, cơ hội và thách thức đối với Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành nhấn mạnh, thành phố rất quan tâm đến những vấn đề các khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo quản lý đã đề cập tại Hội thảo và tin tưởng rằng, kết quả tốt đẹp của Hội thảo sẽ mở ra cơ hội phát triển, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào.

  Tại buổi Hội thảo khoa học, các đại biểu, nhà khoa học tập trung thảo luận những nội dung chủ yếu: Làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với quản lý nhà nước bằng pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; phân tích thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật ở Việt Nam và Lào trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật thích ứng với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0… Kết quả sẽ được Ban tổ chức chắt lọc để xây dựng báo cáo, chuẩn bị cho văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào./.

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội