Hội thảo khoa học Nhận diện nền kinh tế số và định vị cho Việt Nam

  14:10 10/04/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2093

  Sáng nay (09/4/2019), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện nền kinh tế số và định vị cho Việt Nam”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo; tham dự Hội thảo các các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  Kinh tế số được xác định là một trong những trụ cột quan trọng và có vai trò tất yếu đối với tăng trưởng kinh tế, tạo ra bước đột phá cho các quốc gia. Trong bối cảnh đó, Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy nhận thức và sự hiểu biết về nền kinh tế số, thực trạng, vai trò và tác động, thách thức và cơ hội, cũng như xem xét cách chuyển hóa tiềm năng thành thực tiễn; Xem xét cách thức các thể chế, chính sách và quy định có thể được tiếp cận và chuyển đổi để theo kịp sự chuyển đổi của kỹ thuật số phục vụ cho sự kết nối và tăng trưởng bền vững; Chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm về cách thức hỗ trợ các doanh nghiệm vừa và nhỏ trong việc tận dụng lợi thế của nền kinh tế số ở nhiều khía cạnh khác nhau như: thương mại điện tử, công nghệ, tài chính, đổi mới, v.v...

                                                                   Toàn cảnh Hội thảo

  Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế số, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện cho biết, nền kinh tế số đã được triển khai thành công ở một số nước, tuy nhiên, vẫn còn một số quốc gia xa lạ với nền kinh tế số.

  Đối với Việt Nam, nền kinh tế số cũng đã được đề cập và nghiên cứu, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện cho biết. Việt Nam đang có những cam kết tích cực trong việc triển khai xây dựng hạ tầng chính sách và công nghệ vững chắc hỗ trợ phát triển kinh tế số. Tuy nhiên, để phát triển kinh tế số thành công ở Việt Nam, theo đồng chí, cần nhận diện và giải đáp thấu đáo các điểm lõi cơ bản sau: (i) Trong điều kiện Việt Nam, cần phát triển kinh tế số như thế nào?; (ii) Khâu đột phá để hình thành và phát triển kinh tế số? (iii) Nguồn lực, thời cơ và thách thức cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam hiện nay là gì?

                                       PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu khai mạc Hội thảo

  Nhận định về nền kinh tế số trong bối cảnh 4.0, PSG,TS Đỗ Văn Thành, chuyên gia đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, với nền tảng của cuộc cách mạng kỹ thuật số, nhìn chung cách mạng công nghiệp 4.0 đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới mạng; góp phần đáng kể vào việc chuyển dịch nền kinh tế số trên toàn cầu; cho phép các doanh nghiệp trong khu vực hội nhập sâu rộng, phù hợp với xu hướng dài hạn hướng tới tự do hóa thị trường và giảm đi các rào cản thương mại. Tuy nhiên, Chính phủ, doanh nghiệp và người dân cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc hiện thực hóa các lợi ích tiềm năng của nền kinh tế số. Những vấn đề đó có thể bao gồm: khoảng cách và sự khác biệt về quy định pháp lý và cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, khả năng thích ứng chuyển đổi công nghệ kém, kỹ năng phát triển kèm theo còn chưa tương ứng, các vấn đề liên quan đến niềm tin, quyền bảo mật và minh bạch, hiểu biết hạn chế về sự khác biệt trong việc tiếp cận và thích ứng với sự phát triển của công nghệ của người dân ở các quốc gia khác nhau...

  Đề cập những chính sách phát triển kinh tế số tại Việt Nam tiếp cận từ khía cạnh thương mại điện tử, đại diện Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, những văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này đã có cơ sở khá đầy đủ. Cụ thể, sự hỗ trợ về pháp lý trong phát triển kinh tế số của Việt Nam nằm trong số 78% các quốc gia trên thế giới có giao dịch điện tử. Việt Nam nằm trong số 38% quốc gia có chính sách bảo vệ người tiêu dùng; 45% quốc gia có chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và trong số 75% quốc gia có Luật An ninh mạng. Tuy nhiên, thương mại điện tử tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, rào cản, chưa bắt nhịp nhanh cùng thế giới, đặc biệt, niềm tin của người tiêu dùng với thương mại điện tử chưa cao,… Trước thực trạng đó, đại diện Bộ Công thương cũng đề cập một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển thương mại điện tử, trong đó tập trung vào hoàn thiện thể chế chính sách; áp dụng hệ thống quản lý, quản trị theo xu thế của cuộc CMCN 4.0; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng của toàn bộ nền kinh tế;, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật số…

  Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung thảo luận nhận diện rõ nội hàm, bản chất, đặc trưng và các điểm lõi của nền kinh tế số? Điều kiện, thời cơ, thách thức, khâu đột phá và đối pháp về chính sách để Việt Nam phát triển thành công nền kinh tế số,… Kết quả của Hội thảo sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, chắt lọc phục vụ cho soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cũng như phục vụ tham vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước./.

                                    Các chuyên gia, nhà khoa học chụp ảnh tại Hội thảo

  Tác giả: Tin: Bùi Thanh; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội