Hội thảo “Hành chính công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

  14:45 03/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1955

  Chiều ngày 31/5/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học “Hành chính công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. PGS,TS. Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật và PGS,TS. Tào Thị Quyên, giảng viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  Các tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã chỉ rõ tác động, cơ hội và thách thức của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với sự vận hành của nền hành chính công; phân tích xu hướng, mô hình phát triển hành chính công ở một số quốc gia trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam.

  Từ đó, các nhà khoa học nhận định rằng, hành chính công Việt Nam cần thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các giải pháp cơ bản được đề xuất đối với hành chính công ở Việt Nam thời gian tới là: Tiếp tụchoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; tinh gọn bộ máy hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số, Chính phủ thông minh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức… Thực hiện đồng bộ các giải pháp này sẽ giúp cho nền hành chính công Việt Nam đối phó với những thách thức, tận dụng những cơ hội của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng nền hành chính thật sự dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

                                      Các đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội thảo

  Tác giả: Đinh Hương Giang, Viện NN&PL

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội