Hội thảo khoa học “Đảng bộ tỉnh Lai Châu: 70 năm xây dựng và trưởng thành – Những vấn đề thực tiễn và lý luận"

  11:08 15/08/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3004

  Sáng ngày 15/8/2019, tại thành phố Lai Châu, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Lai Châu tổ chức Hội thảo khoa học “Đảng bộ tỉnh Lai Châu: 70 năm xây dựng và trưởng thành - những vấn đề thực tiễn và lý luận”.

                                                                                  Toàn cảnh Hội thảo

  Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu; Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Lai Châu; các nhà khoa học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương của tỉnh Lai Châu.

  Với 31 báo cáo khoa học được tuyển chọn trong Kỷ yếu khoa học, 10 báo cáo tham luận và nhiều ý kiến thảo luận, Hội thảo đã làm rõ những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đạt được trong suốt 70 năm qua, trên các lĩnh vực chủ yếu: góp phần giải phóng quê hương, tham gia đấu tranh thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; phát triển kinh tế xã hội, ổn định và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

                   Đồng chí Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tham luận tại Hội thảo

  Đồng chí Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo

  Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học thống nhất nhận định: Là một tỉnh miền núi, nhiều khó khăn, lĩnh hội nhiều trọng trách Trung ương giao, nhưng những thành quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lai Châu đạt được là to lớn, quan trọng, tạo nên sự thay đổi tích cực, toàn diện của địa phương, góp phần vào sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước.

  Từ thực tiễn 70 năm xây dựng và phát triển, đã để lại những bài học kinh nghiệm quý, cần tiếp tục được vận dụng thực hiện trong bối cảnh hiện nay, các tham luận đã đưa ra những khuyến nghị cụ thể, trong đó chú trọng: (i) bài học vì dân mà hành động, dựa vào dân, phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân; (ii) bài học về hoạch định chủ trương trúng và đúng; (iii) bài học về quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc; bài học về kết hợp nhiệm vụ phát triển kinh tế với ổn định xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; (iv) bài học về đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc,…

  Kết luận Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổng kết lại những điểm nhất và nội dung Hội thảo đạt được, từ đó đi đến khẳng định Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Từ tổng kết quá trình lịch sử 70 năm qua, nhất là 15 năm từ khi thành lập tỉnh Lai Châu, Hội thảo đã nêu được nhiều vấn đề có tính thực tiễn, sát hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc thù của địa phương trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời tiếp tục gợi mở những vấn đề có tính lý luận, góp vào quá trình xây dựng các văn kiện của Đảng bộ tỉnh, PGS,TS Lê Quốc Lý khẳng định./.

  Tác giả: BBT & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội