Fidel Castro và Hồ Chí Minh: Tầm nhìn về cách mạng

  15:04 23/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4468

  Trong hai ngày 17 và 18/9/2019, tại thủ đô La Habana, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng cao cấp Nico Lopez (Cuba) tổ chức Hội thảo “Fidel Castro và Hồ Chí Minh: Tầm nhìn về cách mạng” nhằm tập hợp những đánh giá của nhiều thế hệ khác nhau về Fidel Castro và Hồ Chí Minh cũng như những điểm tương đồng về tư tưởng của hai nhà lãnh đạo.

  Đồng chí Nguyễn Viết Thảo (giữa), Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo (ảnh TTXVN)

  Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Đảng Cộng sản Cuba Víctor Gaute López khẳng định hơn bao giờ hết tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro giờ đây là những nguôn tri thức không bao giờ cạn cho những phong trào tiến bộ và cách mạng trên thế giới. Sau khi điểm lại nhiều cột mốc trong quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Việt Nam và Cuba, kéo dài gần 6 thập kỷ và qua nhiều giai đoạn cách mạng, ông Gaute López nêu rõ: “Chúng ta đã, đang và sẽ luôn là những đồng chí thủy chung trên cùng chiến hào đấu tranh."

  Hội thảo được mở đầu bằng cuộc tọa đàm về di sản và sự tương đồng về tư tưởng giữa Hồ Chí Minh và Fidel Castro, với sự tham gia của nhiều đại diện của nhiều thế hệ khác nhau, trong đó có cả những người từng có kỷ niệm với cả hai vị lãnh tụ như nhà báo lão thành Martha Rojas, phóng viên nước ngoài cuối cùng từng phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba và Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam Yolanda Ferrer.

  Trong ba buổi làm việc theo chuyên đề của hội thảo, các diễn giả Việt Nam và Cuba đã giới thiệu những tham luận, nghiên cứu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ cách mạng Fidel Castro về công tác đào tạo cán bộ, cội nguồn văn hóa và lịch sử của các cuộc cách mạng Việt Nam và Cuba, nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam và định hướng tư tưởng của Fidel Castro trong quá trình Cập nhật mô hình kinh tế-xã hội của Cuba, hay vai trò của Đảng Cộng sản trong việc triển khai các nhiệm vụ cách mạng.

  Chuyên đề 1 vớichủ đề “Cán bộ Đảng trong tiến trình cách mạng - Công tác đào tạo như nền tảng cho thành công của một chương trình chính trị”. Trong chuyên đề này, phía Việt Nam trình bày tham luận “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quá trình thực hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam” , diễn giả là đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị duốc gia Hồ Chí Minh. Phía Cuba trình bày tham luận “Tư tưởng của Tổng tư lệnh Fidel Castro về đào tạo và rèn luyện cán bộ lãnh đạo Đảng” của đồng chí Dianelys Garcia Acosta, Trường Đảng cao cấp Nico Lopez.

  Trong chuyên đề 2 “Lịch sử và văn hóa: Những trụ cột của cách mạng”, đoàn Việt Nam trình bày tham luận “Cội nguồn lịch sử và sức mạnh văn hóa trong cách mạng Việt Nam” do đồng chí Lưu Văn Quảng, Viện trưởng Viện Chính trị học thực hiện; tham luận “Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng sự nghiệp Đổi mới của Việt Nam” do đồng chí Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thực hiện. Đồng chí Yaidianis Aleman Ruffin, Trường Đảng Nico Lopez, đại diện cho phía Cuba trình bày tham luận “Cách mạng Cuba, đứa con tinh thần của văn hóa và tư tưởng”.

  Chuyên đề cuối cùng có tiêu đề “Vai trò của Đảng Cộng sản trong triển khai các nhiệm vụ cách mạng”. Trong chuyên đề này, các đại biểu đã lắng nghe tham luận “Đảng Cộng sản Cuba như một chính đảng cách mạng xã hội chủ nghĩa - Vai trò của Fidel trong việc hình thành Đảng” do đồng chí Mary Carmen Pupo Pena, Giảng viên Trường Đảng cao cấp Nico Lopez trình bày và tham luận “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc” do đồng chí Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, trình bày.

  Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Hội thảo đã đề cập đến vấn đề vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt. Các tham luận khẳng định tầm nhìn của Hồ Chí Minh và Fidel Castro về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng là những tầm nhìn sống động, bởi vậy Hồ Chí Minh và Fidel không bao giờ trở thành quá khứ mà luôn đồng hành và là "người đương thời" trong mọi giai đoạn phát triển của mỗi dân tộc.

  Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng cao cấp Ñico López của Đảng Cộng sản Cuba, Rosario Pentón Díaz bình luận: “Có lẽ sự tương đồng lớn nhất giữa Hồ Chí Minh và Fidel chính là hai dân tộc mà hai nhà lãnh đạo đã góp phần rèn luyện nên, hai dân tộc đã giành được độc lập của mình bằng sự kiên cường và những hi sinh to lớn, và giờ đây vẫn tiếp tục đấu tranh cho nền độc lập ấy, hai dân tộc với những phẩm chất, văn hóa, tinh thần chiến thắng, và niềm tin chắc chắn rằng chỉ có một hình thái của chủ nghĩa xã hội mới là một tương lai xứng đáng cho các dân tộc trên thế giới."

  Tác giả: BBT tổng hợp từ thông tin đăng tải trên www.dangcongsan.vn và vietnamplus.vn

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội