Tọa đàm kỹ thuật xây dựng Chiến lược phát triển địa phương tầm nhìn 2045

  15:24 26/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3376

  Ngày 26/9/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Đại học Indiana, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (Usaid) tổ chức triển khai Tọa đàm khoa học “Xây dựng Chiến lược phát triển địa phương tầm nhìn 2045”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo tọa đàm.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo tọa đàm.

  Chủ trì tọa đàm có các đồng chí: PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dự Tọa đàm có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

  Phát biểu tại Tọa đàm, PGS,TS Lê Quốc Lý cho rằng, năm 2020 là năm bản lề quan trọng, kết thúc giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và bắt đầu quá trình xây dựng chiến lược kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Để xây dựng được chiến lược và kế hoạch phát triển trong giai đoạn tới thì việc rà soát, đánh giá thực trạng phát triển trong giai đoạn trước là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn tới phải thực hiện theo luật Quy hoạch 2017 có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2019. PGS,TS Lê Quốc Lý mong muốn, Tọa đàm Xây dựng chiến lược phát triển địa phương tầm nhìn 2045, sẽ góp phần làm sáng tỏ, gợi mở những hướng đi và giải pháp trong xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình các địa phương.

  Với Chuyên đề Tam giác phát triển Nhanh – Bền – Vững và tư duy chiến lược,  GS,TS Trần Ngọc Anh đến từ Đại học Indiana (Hoa Kỳ) đã giới thiệu về mô hình tam giác phát triển Nhanh – Bền – Vững, gồm 3 cấu phần chính gồm: kinh tế, xã hội và quản trị. Mỗi cấu phần được đại diện bởi một chủ thể tương ứng bao gồm Doanh nghiệp, Người dân và Cán bộ. Và vì vậy, Giáo sư cho rằng, trong xây dựng chiến lược phát triển địa phương, ba chủ thể này cần được tham gia và phải chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng chiến lược.

  Cụ thể, trong phát triển Kinh tế, theo GS Trần Ngọc Anh, ba trụ cột phát triển cần được ưu tiên hiện nay là các ngành, cụm kinh tế Mũi nhọn, Môi trường kinh doanh và Nguồn lực. Tương tự, về Xã hội, tư duy phát triển cần ưu tiên công tác Quy hoạch, phát triển Dịch vụ công và bảo vệ Môi trường. Trong khối Quản trị, cần chú trọng công tác Bổ nhiệm, Phân công và Đánh giá. “Một Bản Chiến lược thực sự có đi được vào cuộc sống và có đóng góp thiết thực được cho phát triển Địa phương hay không chính là ở bước thực hiện Kế hoạch này”, GS Trần Ngọc Anh nhấn mạnh.

  Trong tham luận Bứt phá phát triển Hệ sinh thái Cụm ngành – Tận dụng tiếp cận Cách mạng công nghệ 4.0 để phục vụ Chiến lược phát triển địa phương trong nhiệm kỳ mới (diễn giả Đặng Đức Anh, Bộ Kế hoạch – Đầu tư) nhấn mạnh: nền tảng để phát triển bứt phá cụm ngành chính là việc chuyển đổi trọng tâm sang phát triển Hệ sinh thái lĩnh vực đặc thù của địa phương; trong đó, nhà lãnh đạo cần chú trọng tận dụng cơ hội bứt phá và tận dụng cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0 để khai thác lợi thế của địa phương

  Trên cơ sở 03 tham luận chính được trình bày: Tam giác phát triển Nhanh – Bền – Vững và tư duy chiến lược (GS,TS Trần Ngọc Anh); Bứt phá phát triển Hệ sinh thái Cụm ngành – Tận dụng tiếp cận Cách mạng công nghệ 4.0 để phục vụ Chiến lược phát triển địa phương trong nhiệm kỳ mới (diễn giả Đặng Đức Anh, Bộ Kế hoạch – Đầu tư) và Định hướng Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (PGS,TS Bùi Tất Thắng, Viện Chiến lược phát triển), các đại biểu đã tập trung thảo luận và trao đổi bài học kinh nghiệm về quy trình và công cụ nổi bật phục vụ xây dựng chiến lược kinh tế địa phương (gồm: Công cụ huy động sự tham gia của các bên liên quan, Công cụ phân tích hiện trạng và dự báo, Công cụ hỗ trợ lập chiến lược, Công cụ triển khai thực hiện và theo dõi đánh giá).

  Từ đó đi đến trao đổi, luận giải về tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển gắn với mục tiêu và điều kiện phát triển của từng địa phương. Trong đó, phân tích về những khó khăn và cơ hội phát triển giữa các địa phương trên cơ sở liên kết phát triển đối với những lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh...cũng như đề xuất việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới một cách đúng hướng, khả thi và triển khai hiệu quả.  

  Phát biểu kết luận Tọa đàm, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà nhóm nghiên cứu và tọa đàm đạt được. Để xây dựng chiến lược địa phương sát hợp, hiệu quả, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị nhóm nghiên cứu cần quan tâm tới đặc điểm địa phương: tiềm năng, lợi thế, văn hóa, lịch sử, con người… và phải đặt trong Chiến lược phát triển quốc gia, Chiến lược phát triển vùng kinh tế. Đồng thời đề nghị nhóm nghiên cứu cần tiếp tục tiến hành khảo sát nhiều hơn nữa, để nắm bắt, đánh giá (thành tựu, điểm nghẽn), trên cơ sở đó sẽ đề xuất được chiến lược phát triển sát hợp, khả thi; tham góp hiệu quả cho qua trình xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  Để chuẩn bị cho Diễn đàn Phát triển vùng và địa phương được tổ chức vào tháng 4/2020, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, cần chỉ rõ hơn các tình huống trong từng nội dung phân tích; đồng thời phải có những dẫn dụ cụ thể để đối chiếu, so sánh, .v.v..

  Tác giả: Bùi Thanh & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội