“Mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam”

  15:04 30/09/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3392

  Sáng ngày 30/9/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam”. PGS,TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật và PGS,TS Nguyễn Cảnh Quý, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các giảng viên, nghiên cứu viên của Viện.

  Hội thảo tập trung vào hai nội dung chính: i) Các tham luận tập phân tích mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị của các nước như: Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hà Lan và Trung Quốc; từ đó rút ra các giá trị tham khảo cho Việt Nam; ii) Các tham luận phân tích mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay.

  Các tác giả đã đưa ra đánh giá cụ thể về thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở Việt Nam nói chung và ở một số thành phố trực thuộc trung ương nói riêng như: thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động chính quyền đô thị ở Việt Nam hiện nay như: hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị ở Việt Nam; xây dựng chính quyền đô thị thông minh với nòng cốt là cơ chế quản lý hiện đại (quản trị nhà nước tốt - Good governance và quản trị điện tử -Egovernance); đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị trên cơ sở phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và phương thức hoạt động khác nhau giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn; phù hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính; phân công, phân cấp rõ ràng, rành mạch giữa Trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương ở đô thị, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp, đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của cơ quan nhà nước cấp trên và của Trung ương; phù hợp với đặc điểm, yêu cầu quản lý đô thị, với quá trình hình thành, phát triển đô thị ở Việt Nam;….

   

  Tác giả: Viện Nhà nước và Pháp luật

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội