Hội thảo “Xây dựng chiến lược phát triển địa phương đến năm 2030, tầm nhìn 2045”

  14:18 03/10/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 4656

  Ngày 3/10/2019, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Đại học Indiana, Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Xây dựng Chiến lược phát triển địa phương đến năm 2030, tầm nhìn 2045”.

  Chủ trì Hội thảo có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS Trần Ngọc Anh, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dự Tọa đàm có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; cùng các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các viện nghiên cứu chiến lược của các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, các sở kế hoạch đầu tư của 23 tinh, thành phố phía Bắc trực thuộc Trung ương.

  PGS,TS Lê Quốc Lý phát biểu khai mạc Hội thảo

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược phát triển địa phương và khẳng định chiến lược phát triển địa phương cần được xây dựng trên quan điểm định hướng và các giải pháp tổng thể của Chiến lược phát triển quốc gia. Đó là nguyên tắc đảm bảo một hướng đi chung của các địa phương vì một sự hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa các địa phương, vì một tầm nhìn chung của cả quốc gia. Song chiến lược phát triển địa phương cũng cần mang những giá trị riêng có, tạo dựng nên những huyết mạch cho sự thành công chung của Chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện ở các điểm sau: i) chỉ có ở quy mô địa phương, những vấn đề quốc gia mới thực sự được triển khai và giải quyết; ii) chỉ có ở quy mô địa phương, những lĩnh vực đặc thù mang giá trị địa phương mới được cụ thể hóa, xây dựng và phát triển; iii) chỉ có ở quy mô địa phương những môi trường cụ thể mới thúc đẩy được tiềm năng phát triển; iv) chỉ có ở quy mô địa phương, nhu cầu thực tiễn xuất phát từ đặc điểm môi trường thể chế, từ cấu trúc nền kinh tế và hệ sinh thái kinh tế, từ đặc điểm xã hội – văn hóa, mới vấp phải những điễm nghẽn cụ thể cho phát triển; v) chỉ có ở quy mô địa phương, những định hướng liên kết cụ thể và phát triển chung cả khu vực mới được gây dựng và vun đắp; vi) chỉ có ở quy mô địa phương, tầm nhìn phát triển địa phương mới có thể định hướng rõ nét cho sự phát triển của địa phương, dù trong định hướng chung của quốc gia.

  PGS,TS Bùi Tất Thắng báo cáo tham luận tại Hội thảo

  Với tham luận “Định hướng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2030, Tầm nhìn 2045”, PGS,TS Bùi Tất Thắng, Viện Chiến lược phát triển đã giới thiệu khái quát về hai tổ chức xây dựng chiến lược cụ thể là quốc gia và tỉnh/ thành phố với các nhiệm vụ và hoạt động chính; cũng như các nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 như bối cảnh, quan điểm phát triển, quan điểm chỉ đạo xây dựng văn kiện, mục tiêu chiến lược, đột phá chiến lược, chủ đề của chiến lược 10 năm 2021-2030 và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đó, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, việc tổ chức thực hiện chiến lược; và một số vấn đề đặt ra với tỉnh/ thành phố trong phát triển nhanh và bền vững hiện nay.

  Tại Hội thảo, từ góc nhìn quốc tế, với thế mạnh của Đại học Indiana trong việc cung cấp kiến thức về lãnh đạo và quản trị công, cả về lý thuyết và thực tiễn thông qua nghiên cứu và đào tạo toàn diện về phát triển địa phương, GS,TS Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ đã báo cáo tham luận “Công cụ xây dựng chiến lược phát triển địa phương – cập nhật phương pháp hiện đại và kinh nghiệm quốc tế”. Trong tham luận, GS,TS Trần Ngọc Anh đã nêu rõ những nguyên nhân tại sao chính quyền địa phương cần hoạch định chiến lược phát triển địa phương theo phương pahsp hiện đại và những yêu cầu cần đạt được của một chiến lược phát triển địa phương, từ đó đưa ra những công cụ xây dựng chiến lược phát triển địa phương với trọng tâm tôn trọng sự khác biệt giữa các địa phương, tam giác phát triển một địa phương, quy trình 4 bước làm chiến lược và các công cụ trong từng bước.

  GS,TS Trần Ngọc Anh trình bày tham luận tại Hội thảo

  Tham luận tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã chia sẻ và góp ý cho các nội dung Dự thảo đề cương cuốn Sổ tay hỗ trợ nâng cao năng lực xây dựng chiến lược phát triển địa phương do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Indiana, Hoa Kỳ và Viện Sáng kiến Việt Nam xây dựng phục vụ cho Diễn đàn phát triển vùng và địa phương dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm 2020 tại Việt Nam với chủ đề “Xây dựng chiến lược phát triển địa phương với tầm nhìn 2045”.

  Với sự tham gia trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu, Hội thảo đã làm rõ những lợi ích mà quá trình hoạch định chiến lược địa phương mang lại, cũng như những nội dung của phát triển địa phương, mối quan hệ của chúng và những nội dung của một bản chiến lược phát triển địa phương, quy trình và các công cụ xây dựng bản chiến lược địa phương đó./.

  Tác giả: Minh Hằng & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội