Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh - cầu nối tình hữu nghị Việt Nam và thế giới"

  10:21 02/03/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 925

  Trong khuôn khổ triển khai Đề án Sưu tầm xuất bản cuốn sách tư liệu ảnh: Hồ Chí Minh - cầu nối tình hữu nghị Việt Nam và thế giới, sáng ngày 29/2/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh - cầu nối tình hữu nghị Việt Nam và thế giới".

  Chủ trì Hội thảo có PGS,TS Trần Minh Trưởng - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Trần Minh Trưởng cho biết, thời gian qua, việc nghiên cứu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài, hoạt động ngoại giao của Người được quan tâm ở nhiều cấp độ và phạm vi khác nhau, và đã thu được nhiều kết quả. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, kết quả nghiên cứu và thông tin về hoạt động ngoại giao, hoạt động quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều khoảng trống, còn ở mức độ khiêm tốn…. Hiện còn nhiều tư liệu ảnh quý về hoạt động quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được lưu trữ tại các bảo tàng, trung tâm lưu trữ, đơn vị nghiên cứu, lưu trữ của cá nhân ở trong và ngoài nước, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan chưa được tổ chức nghiên cứu sưu tầm, hệ thống hóa, chọn lọc và công bố.

  Trong bối cảnh đó, việc triển khai Đề án có ý nghĩa, quan trọng và cần thiết. Qua đó góp phần khẳng định những cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh vào sự nghiệp củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trở thành biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc; Góp phần tuyên truyền di sản Hồ Chí Minh ở trong nước và quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình và hữu nghị với bạn bè quốc tế.

  Phát biểu tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung tham luận, trao đổi, làm sâu sắc, sáng rõ về những nội dung khoa học đã đạt được của bản bản thảo sách tư liệu ảnh Hồ Chí Minh cầu nối tình hữu nghị Việt Nam và thế giới, từ: cấu trúc, nội dung nghiên cứu, những nhận định, đánh giá trong các dẫn luận,… đến bố cục, kết cấu ảnh qua các giai đoạn; nội dung chú thích ảnh tư liệu; tính lôgic của ảnh tư liệu; tính tiêu biểu của ảnh tư liệu, cùng những vấn đề khoa học khác có liên quan,…

  Các chuyên gia, nhà khoa học tham luận tại Hội thảo

  Triển khai Đề án là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020); góp phần vào việc tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy di sản Hồ Chí Minh trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Trong quá trình triển khai Đề án, Ban Chủ nhiệm đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cá nhân, tổ chức trong nước, như: Thông tấn xã Việt Nam; Khu Di tích Phủ Chủ tịch; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Nxb Văn hóa Thông tin; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Trung tâm Lưu trữ và triển lãm ảnh Việt Nam; Bảo tàng Tổng hợp Nghệ An, Thư viện tỉnh Nghệ An, Trung tâm KHXH&NV Nghệ An, Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn Nghệ An; Khu di tích Hoàng Trù Nghệ An; cùng một số nghệ sỹ nhiếp ảnh tại Nghệ An và Hà Nội, các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa…./.

  Tác giả: BT & Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội