Hội thảo khoa học “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

  16:02 16/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3524

  Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), sáng ngày 16/5/2020, tại thành phố Tuyên Quang, Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

  Cùng điều hành Hội thảo khoa học, có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

  Tham dự hội thảo có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Học viện Chính trị Công an nhân dân; lãnh đạo Tỉnh  ủy, Ban Tuyên giáo các tỉnh Thái Nguyên, Hà Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn.

  Dự Hội thảo, về phía tỉnh Tuyên Quang, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Cách đây tròn 75 năm, trong những ngày toàn thể dân tộc ta, đồng bào ta đang sục sôi khí thế cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng ta đã đến Tuyên Quang xây dựng trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam, tích cực chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ để tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Từ đó, Tuyên Quang trở thành địa danh khắc ghi sâu đậm những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, phong cách, tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đúng đắn, cách mạng và khoa học của Người, đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

  Với vị trí chiến lược đặc biệt, Tuyên Quang đã được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn là Thủ đô Khu giải phóng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Thủ đô Kháng chiến trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược và đã trở thành một “địa chỉ đỏ”, một địa danh nổi tiếng trong cả nước. Tháng 5-1945, lãnh tụ Hồ Chí Minh từ Pác Bó về Tân Trào, chỉ thị thành lập Khu giải phóng gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, lấy Tân Trào làm trung tâm, Tuyên Quang trở thành Thủ đô Khu giải phóng. Tuyên Quang là nơi đã chứng kiến quyết tâm sắt đá của lãnh tụ Hồ Chí Minh "Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập" và nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa quyết định vận mệnh dân tộc: Hội nghị toàn quốc của Đảng thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa; Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam lập ra Chính phủ lâm thời, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca; Lễ xuất quân của đơn vị Quân giải phóng…

  Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tân Trào, hơn 20 triệu nhân dân Việt Nam đã đứng dậy làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  Các đồng chí chủ trì Hội thảo

  Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, đầu năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định trở lại căn cứ địa Việt Bắc, với niềm tin vững chắc như nhận định của Người: “Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”. Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trở thành Thủ đô Kháng chiến, trung tâm An toàn khu của Trung ương. Một lần nữa, Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Tuyên Quang lại vinh dự, tự hào được bảo vệ Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ, che chở cán bộ, đảng viên, đóng góp to lớn vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

  Trong những năm 1947-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận, các cơ quan Trung ương…cùng các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đã ở và làm việc tại Tuyên Quang, đề ra những chủ trương, đường lối, quyết sách quan trọng. Bằng trí tuệ uyên thâm, tầm nhìn xa rộng, bản lĩnh vững vàng, Người đã lãnh đạo toàn thể dân tộc và hun đúc ý chí “quyết chiến, quyết thắng” của toàn dân, toàn quân ta, chăm lo xây dựng về mọi mặt để bảo đảm cho kháng chiến thắng lợi. 

  Tại vùng đất Tuyên Quang lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh,  Trung ương Đảng và Chính phủ đã đề ra đường lối, phương châm “kháng chiến, kiến quốc”; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền dân chủ cộng hòa, xây dựng chế độ mới, trên mọi lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa-xã hội, ngoại giao, v.v… Giữa bối cảnh chiến tranh ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng ta đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II của Đảng, tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), Chiêm Hoá, Tuyên Quang, đề ra Cương lĩnh xác định nhiệm vụ hoàn thành giải phóng dân tộc, mở rộng dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội; quyết định đưa Đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, do Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng; hoàn thiện đường lối “kháng chiến, kiến quốc” đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trên các chặng đường quan trọng của cách mạng Việt Nam, Tuyên Quang – “Thủ đô” Khu giải phóng, An toàn khu, đã hoàn thành trọng trách vẻ vang, bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và căn cứ đầu não của cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong lòng nhân dân cả nước, Tuyên Quang đã trở thành địa danh thiêng liêng, nơi khắc ghi những mốc son chói lọi, những trang sử hào hùng của Đảng ta và cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta. Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Tuyên Quang luôn tự hào có được những tháng năm gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh, có được sự thương yêu và quan tâm hết mực của Người.

  Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, khẳng định, với bề dày lịch sử và truyền thống yêu nước, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang luôn đoàn kết một lòng, một dạ sắt son theo Đảng, xây dựng phong trào, củng cố cơ sở cách mạng vững chắc. Các thế hệ đảng viên và nhân dân các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng luôn mãi tự hào được sống trên mảnh đất từng in dấu chân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và luôn khắc sâu như lời dạy của Bác. Đất nước thống nhất, non sông liền một giải, cùng với cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, Tuyên Quang luôn nỗ lực cố gắng đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới.

  Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển trong công cuộc xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; trước mắt, tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa niềm tin, sự gắn bó mật thiết của nhân dân đối với Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, xây dựng thế trận lòng dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển ở phía Bắc; đồng tâm, đoàn kết xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

  Đại biểu dự Hội thảo khoa học “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

  Tại Hội thảo, với gần 40 tham luận khoa học của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương, Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ hơn ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm về chiến lược, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vị thế của tỉnh Tuyên Quang trong Cách mạng tháng Tám, thời kỳ kháng chiến chống Pháp; sự vận dụng những bài học kinh nghiệm về chiến lược, tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới đất nước, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền, xây dựng chiến lược phát triển, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ …

  Cũng tại hội thảo, các đại biểu có những tham luận sâu sắc về sự ra đời, hoạt động của phong trào Việt Minh ở Tuyên Quang theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Quốc dân Đại hội Tân Trào với tầm nhìn chiến lược của Bác; Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội II của Đảng và những quyết sách lịch sử đưa kháng chiến đến thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh với những hoạt động ngoại giao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; vai trò, đóng góp của Tuyên Quang trong xây dựng, củng cố liên minh đoàn kết chiến đấu Việt - Miên - Lào trong kháng chiến chống Pháp…Tiếp nối truyền thống ấy, Tuyên Quang đã và đang nỗ lực hiện thực tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới và phát triển, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, đổi mới công tác dân vận, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo tư tưởng của Bác./.

  Tác giả: BT & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội