Tọa đàm công bố quốc tế dành cho nghiên cứu sinh năm 2020

  16:32 06/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2702

  Sáng ngày 5/1/2021, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, Viện Kinh tế thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm công bố quốc tế dành cho nghiên cứu sinh năm 2020. PGS,TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Quản lý chủ trì Tọa đàm.

  PGS,TS Bùi Văn Huyền phát biểu khai mạc Tọa đàm

  Tham dự Toạ đàm có TS Trần Quang Phú, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Quản lý; TS Vũ Văn Hưởng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; thành viên Hội đồng ngành kinh tế Nafosted; các nhà khoa học, cộng tác viên của Tạp chí Kinh tế và Quản lý; cùng đông đảo nghiên cứu sinh các chuyên ngành đào tạo khác nhau của Học viện.

  Phát biểu khai mạc Tọa đàm, PGS,TS Bùi Văn Huyền nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và sự cần thiết của việc công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước, đặc biệt là sau Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ thì công bố quốc tế là điều kiện bắt buộc để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án. Vì vậy, PGS,TS Bùi Văn Huyền khẳng định Tọa đàm là một dịp cần thiết để các nhà khoa học, các cộng tác viên và nghiên cứu sinh cùng trao đổi, chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm trong công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế và trong nước có uy tín và thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus.

  Chia sẻ tại Tọa đàm, TS Trần Quang Phú, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Quản lý cũng đã giới thiệu những nét khái quát về Tạp chí Kinh tế và Quản lý, những yêu cầu về số lượng công bố quốc tế và trong nước đối với nghiên cứu sinh các khóa. Cụ thể, theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, điều kiện để nghiên cứu sinh được đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn là phải công bố tối thiểu 02 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

  Với những kinh nghiệm thực tiễn trong công bố quốc tế, TS Vũ Văn Hưởng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Hội đồng ngành kinh tế Nafosted đã giới thiệu chi tiết về kết cấu và cách xây dựng một bài báo công bố quốc tế, cũng như những kinh nghiệm trong nghiên cứu định lượng hướng tới xuất bản quốc tế với khoa học xã hội. Theo TS Vũ Văn Hưởng, điều quan trọng nhất để có thể công bố quốc tế là cần phải “hiểu mình hiểu người”, lựa chọn những tạp chí vừa tầm, phù hợp với mã ngành và kết quả nghiên cứu của mình. Do đó, nghiên cứu sinh cần tìm hiểu rõ các tạp chí quốc tế trước khi liên hệ gửi bài, kiểm tra xem các tạp chí đó có thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus được công nhận hay không, mức độ tác động, danh tiếng và tầm nhìn, hướng phát triển của tạp chí đó như thế nào.

  Với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu tham dự Tọa đàm, đặc biệt là các nghiên cứu sinh đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài luận án, viết bài báo công bố trong và ngoài nước; từ đó cùng nhau tìm ra những giải pháp, cách làm phù hợp để có thể công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín./.

  Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

  Tác giả: Tin: M.H; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội