Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh năm 2020

  08:20 20/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1990

  Sáng ngày 19/1/2021, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2020. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

  Cùng chủ trì có PGS,TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS,TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh.

  PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các nhà khoa học đầu ngành, các cộng tác viên thuộc nhiều thế hệ gắn bó với Tạp chí.

  Báo cáo tại Hội nghị về công tác biên tập - xuất bản của Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh trong năm 2020, đồng chí Đỗ Xuân Tuất cho biết, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến các lĩnh vực đời sống xã hội nói chung, hoạt động của Học viện nói riêng, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác biên tập – xuất bản.

  Trong năm 2020, Tạp chí đã nhận và xử lý gần 300 tin, bài của cộng tác viên trên cả nước gửi về; từ đó xuất bản 6 số với tổng số 84 bài. Đồng thời, Tạp chí đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thành và cho chạy thử bản demo của Trang tin điện tử Tạp chí trên Cổng Thông tin điện tử của Học viện.

  Để đảm bảo yêu cầu về chất lượng, Tạp chí đã chú trọng xây dựng kết cấu chuyên mục đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong năm 2020, Tạp chí đã công bố nhiều bài viết, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu về Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng trên các chuyên mục cụ thể như chuyên mục Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thế giới viết về Hồ Chí Minh… Những bài đã đăng tải đều bảo đảm đúng định hướng tư tưởng – chính trị của Đảng; đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học Hồ Chí Minh học, phục vụ tốt công tác giảng dạy, đào tạo cán bộ chuyên ngành, giáo dục truyền thống, tình cảm cách mạng; đấu tranh chống lại những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Đáng chú ý, trong năm 2020, công tác phát hành của Tạp chí đã có bước chuyển biến mạnh mẽ với số lượng phát hành tăng gần gấp 3 lần so với năm 2019, từ 400 bản/kỳ lên 1100 bản/kỳ. Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên được quan tâm và có bước phát triển về số lượng, chất lượng, trong đó có nhiều nhà khoa học đầu ngành lịch sử Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng… Nhờ đó, trong năm 2020, Tạp chí đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của chuyên ngành Hồ Chí Minh học và công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành Hồ Chí Minh học; công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

  GS,TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại Hội nghị

  Tham góp tại hội nghị, GS,TS Hoàng Chí Bảo khẳng định tầm quan trọng của Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay để nghiên cứu và quảng bá những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong một chỉnh thể thống nhất và có tính hệ thống. GS,TS Hoàng Chí Bảo mong muốn trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Tạp chí sẽ tiếp tục xây dựng và mở rộng các chuyên mục theo hướng bám sát thực tiễn phát triển và các sự kiện lớn của đất nước trong năm 2021 như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021) và 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941-28/1/2021); đồng thời đa dạng hóa hơn nữa các hình thức thể hiện của Tạp chí trong khai thác tin, bài, phỏng vấn chuyên gia.

  Đánh giá cao những chuyển biến của Tạp chí trong năm 2020, GS,TS Mạch Quang Thắng nhấn mạnh, về cơ bản các bài viết trên Tạp chí đã phản ánh toàn diện, đầy đủ các nội dung nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Song trong thời gian tới, Tạp chí cần chú ý đăng tải thêm những bài viết nghiên cứu về tiểu sử Hồ Chí Minh, về văn hóa Hồ Chí Minh. GS,TS Mạch Quang Thắng cũng tin tưởng và kỳ vọng, là diễn đàn khoa học của ngành Hồ Chí Minh học, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh sẽ sớm xuất bản 1 tháng 1 số và dần dần từng bước phát hành Tạp chí phiên bản điện tử và bản tiếng Anh để truyền tải và quảng bá rộng rãi hơn nữa những kết quả nghiên cứu Hồ Chí Minh đến bạn đọc gần xa ở trong và ngoài nước.

  GS,TS Mạch Quang Thắng phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện biểu dương những thành tích đã đạt được của Tạp chí; đồng thời, trân trọng cảm ơn sự đóng góp to lớn của đội ngũ cộng tác viên, các nhà khoa học đã đồng hành cùng Tạp chí vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2020.  PGS,TS Dương Trung Ý khẳng định, với nguồn lực còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị tác nghiệp, đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm, nhưng Tạp chí đã hoàn thành tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ.

  Tạp chí đã xuất bản đủ 6 số và tăng lượng phát hành mỗi kỳ lên gần gấp 3 lần so với năm 2019. Chất lượng bài viết từng bước được nâng cao với nhiều đổi mới thể hiện rõ bản sắc, đặc trưng của tạp chí nghiên cứu chuyên ngành, đồng thời tham gia tích cực vào nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tạp chí cũng đã xây dựng và hội tụ được đội ngũ các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu Hồ Chí Minh tham gia vào các hoạt động của Tạp chí. 

  Với những kết quả đã đạt được, PGS,TS Dương Trung Ý khẳng định, năm 2021 với những hoạt động và sự kiện lớn của đất nước và của Học viện, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh có nhiều cơ sở tiền đề để phát triển và nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí. Do đó, Tạp chí cần chủ động xây dựng kế hoạch đề tài cho từng số; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các chuyên mục, nội dung và hình thức thể hiện; mở rộng hơn nữa mạng lưới phát hành của Tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo – bồi dưỡng và tuyên truyền. Đồng thời, để có những chuyển biến thực chất về lượng, Tạp chí cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tạp chí và công tác cộng tác viên, có cơ chế thu hút các cộng tác viên có uy tín tham gia viết bài, phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng biên tập trong thẩm định và góp ý, phản biện tin bài.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

  Tác giả: Tin: Minh Hằng; ảnh: Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội