Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII

  15:10 26/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1686

  Sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo:

  Tác giả: BBT dẫn tin từ Tạp chí Cộng sản

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội