Ngày 30-3-2006, Thường trực Hội đồng khoa học Học viện đã tiến hành phiên họp thường kỳ lần thứ 10 để đánh giá hoạt động của Hội đồng khoa học Học viện trong Quý I-2006 và thảo luận chương trình công ...

Ngày 07-4-2006, Ban Chỉ đạo xây dựng các khung chương trình cao cấp lý luận chính trị tổ chức cuộc họp đánh giá công tác triển khai hoạt động xây dựng các khung chương trình cao cấp lý luận chính trị ...

Ngày 13-4-2006, thực hiện ý kết luận của Giám đốc Học viện tại phiên họp lần thứ 10 của Thường trực Hội đồng khoa học Học viện, Vụ Quản lý khoa học tổ chức hội nghị: Phổ biến kế hoạch triển khai thực ...

Ngày 13-4-2006, Hội đồng Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình của Học viện đã họp để đánh giá tình hình hoạt động của các Ban Chủ nhiệm biên soạn 10 khung chương trình đào tạo trong quý I-2006 ...

Sau khi có hướng dẫn có 04/ HD-HVCTQG ngày 7-3-2005 của Giám đốc Học viện về việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2007, các đơn vị trong hệ thống Học viện đã tích cực và chủ động trong việc ...

Ngày 4-5-2005, Viện Kinh điển Mác – Lênin tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 188 năm ngày sinh của C. Mác (5/5/1818 – 5/5/2006) với chủ đề: “Tư tưởng của C. Mác về vai trò của chính trị đối với phát ...

Nhiệm vụ của Hội đồng khoa học trong năm 2007cần chú trọng và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: * Tư vấn giúp Giám đốc để hoàn thành việc nghiên cứu 10 đề tài thuộc Công trình cấp bộ trọng ...

Ngày 12-12-2006, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. Tham dự Hội nghị có GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:23
  • Hôm nay: 912
  • Tháng hiện tại: 27824
  • Tổng lượt truy cập: 27824
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội