NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Hội nghị tổng kết nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2006

  GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện – Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình kết luận: Nhất trí với dự thảo của Báo cáo, cần nhấn mạnh đến sự giúp đỡ của Bộ Khoa học – Công nghệ, hoạt động tích cực của các thành viên Hội đồng, Tổ thư ký và công tác tham mưu của Vụ Quản lý khoa học. Phương hướng trong năm 2007, các đề tài cần cố gắng bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng đề ra đưa giảng thử một số chuyên đề của một số chương trình vào các lớp học tập trung và đến năm học 2008-2009 có thể giảng được tất cả các chương trình.

 • Hội nghị tổng kết nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2006

  GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện – Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình kết luận: Nhất trí với dự thảo của Báo cáo, cần nhấn mạnh đến sự giúp đỡ của Bộ Khoa học – Công nghệ, hoạt động tích cực của các thành viên Hội đồng, Tổ thư ký và công tác tham mưu của Vụ Quản lý khoa học. Phương hướng trong năm 2007, các đề tài cần cố gắng bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng đề ra đưa giảng thử một số chuyên đề của một số chương trình vào các lớp học tập trung và đến năm học 2008-2009 có thể giảng được tất cả các chương trình.

 • Hội nghị phổ biến hướng dẫn phân cấp quản lý hoạt động khoa học năm 2007

  * Yêu cầu các Viện, trên cơ sở số kinh phí được phân bổ xây dựng kế hoạch gửi cho Giám đốc Học viện (qua Vụ Quản lý khoa học) phê duyệt. * Đề nghị Vụ Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Văn phòng Học viện, Vụ Quản lý khoa học và các Viện để Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 93 ngày 4-10-2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học – Công nghệ.

 • Hội nghị Hội đồng khoa học Học viện lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2003 - 2007)

  Ngày 04-01-2007, Hội đồng khoa học Học viện đã tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học lần thứ bảy (nhiệm kỳ 2003-2007).Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, Công đoàn Học viện; đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Học viện và các thành viên của Hội đồng khoa học Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội