Ngày 12-12-2006, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. Tham dự Hội nghị có GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc ...

* Danh sách các đề tài chậm năm 2004 - 2005 * Danh sách các chuyên viên theo dõi  hoạt động nghiên cứu khoa học ở các đơn vị năm 2007

*Tổ chức Hội nghị để thảo luận về nội dung của khung chương trình cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng được đào tạo ở các Học viện Chính trị khu vực theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ...

*Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoahọc *Hội thảokhoa học với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào giảng dạykinh tế học phát triển”. *Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vậndụng Nghị ...

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 25-5-2006 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng thời xây dựng ...

* Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học * Tổ chức Hội thảo với chủ đề: Lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào. * Tổ chức kiểm tra hoạt ...

Ngày 26-6-2006, Giám đốc Học viện đã ra Quyết định sô 1212/QĐ-HVCTQG về triển khai  đề tài khoa học cấp bộ tổng kết thực tiễn 2006-2007: "Thực trạng của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:17
  • Hôm nay: 1488
  • Tháng hiện tại: 23533
  • Tổng lượt truy cập: 65071349
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội