*Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoahọc *Hội thảokhoa học với chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào giảng dạykinh tế học phát triển”. *Hội thảo khoa học với chủ đề: “Vậndụng Nghị ...

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 25-5-2006 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng thời xây dựng ...

* Nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu khoa học * Tổ chức Hội thảo với chủ đề: Lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào. * Tổ chức kiểm tra hoạt ...

Ngày 26-6-2006, Giám đốc Học viện đã ra Quyết định sô 1212/QĐ-HVCTQG về triển khai  đề tài khoa học cấp bộ tổng kết thực tiễn 2006-2007: "Thực trạng của đội ngũ công nhân thành phố Hồ Chí Minh ...

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:46
  • Hôm nay: 1239
  • Tháng hiện tại: 37758
  • Tổng lượt truy cập: 72752
Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội