NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Một số hoạt chính của công tác nghiên cứu khoa học cuối tháng 4/2006

  Sau khi có hướng dẫn có 04/ HD-HVCTQG ngày 7-3-2005 của Giám đốc Học viện về việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học năm 2007, các đơn vị trong hệ thống Học viện đã tích cực và chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học của đơn vị mình. Đến ngày 25 tháng 4 năm 2005, Vụ Quản lý khoa học đã nhận được bản kế hoạch hoạt động khoa học của các Học viện Chính trị khu vực và 25 đơn vị ở trung tâm Học viện (trong đó tất cả các Viện nghiên cứu đều đã nộp). Hầu hết các bản Kế hoạch của các đơn vị đều đã bám sát các nội dung hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Giám đốc Học viện.

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 5-2006

  Ngày 4-5-2005, Viện Kinh điển Mác – Lênin tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 188 năm ngày sinh của C. Mác (5/5/1818 – 5/5/2006) với chủ đề: “Tư tưởng của C. Mác về vai trò của chính trị đối với phát triển kinh tế”. Dự hội thảo có các nhà khoa học trong và ngoài Học viện cùng cán bộ nghiên cứu giảng dạy của Viện Kinh điển Mác – Lênin. PGS,TSKH Trần Nguyễn Tuyên -Viện trưởng - chủ trì Hội thảo.

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện cuối tháng 12/2006

  Nhiệm vụ của Hội đồng khoa học trong năm 2007cần chú trọng và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: * Tư vấn giúp Giám đốc để hoàn thành việc nghiên cứu 10 đề tài thuộc Công trình cấp bộ trọng điểm (2005-2007); *  Tư vấn giúp Giám đốc để hoàn thành nghiệm thu bước 2 của 10 khung chương trình các hệ đào tạo của Học viện; tư vấn tổ chức triển khai Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học năm 2007 của các đơn vị; * Tư vấn sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tư vấn về triển khai tình hình phân cấp quản lý hoạt động khoa học; * Tư vấn tổng kết hoạt động của Hội đồng khoa học Học viện nhiệ

 • Hội nghị tổng kết công tác hoạt động khoa học năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007

  Ngày 12-12-2006, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. Tham dự Hội nghị có GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện; Thường trực Hội đồng khoa học; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Giám đốc Học viện; đại diện Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; cán bộ, chuyên viên Vụ Quản lý khoa học, Ban Khoa học các Học viện trực thuộc; về phía khách mời có các đồng chí chuyên viên Vụ Quản lý khoa học xã hội và tự nhiên; Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

 • Hoạt động nghiên cứu khoa học cuối tháng 11/2006

  *Tổ chức Hội nghị để thảo luận về nội dung của khung chương trình cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng được đào tạo ở các Học viện Chính trị khu vực theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày  30 -7-2005 và Quyết định số 149/QĐ-TW ngày 02-8-2005 của Bộ Chính trị do GS,TS Chu Văn Cấp làm chủ nhiệm. *Tổ chức hội thảo với chủ đề: “ Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay”.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội