NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học năm 2007

    *Nội dung Hội nghị + Tổng kết hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2007. + Nghe phổ biến và thảo luận kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học năm 2008 của Học viện. * Thời gian: Khai mạc lúc 8h00 ngày 04-12-2007 (Thứ ba - cả ngày). * Địa điểm: Học viện Chính trị khu vực I (Địa chỉ: Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội).

  • Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo kỷ niệm 90 năm Cách mạng Tháng Mười

    Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi của học thuyết Mác - Lênin, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Thắng lợi đó tạo nên bước ngoặt vĩ đại cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Cách mạng Tháng Mười soi sáng con đường cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới nước ta hiện nay. Những nhiệm vụ đặt ra trong quá trình kiên định lý tưởng Cách mạng Tháng Mười, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện mới.

  • Phấn đấu đến năm 2010 đưa khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã thoát khỏi tình trạng yếu kém hiện nay

    Hội thảo quốc gia "Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã (HTX) - những vấn đề lý luận và thực tiễn" do Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Liên minh HTX Việt Nam và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức đã diễn ra trong ngày 20-9 tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chủ trì và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội thảo.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội