NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Hội thảo “Hành chính công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

  Chiều ngày 31/5/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học “Hành chính công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. PGS,TS. Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật và PGS,TS. Tào Thị Quyên, giảng viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

 • Hội thảo khoa học quốc gia "Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam"

  Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 – 5/6/2019) - Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên, sáng 1/6, tại Văn phòng Quốc hội diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam”. Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức.

 • Toạ đàm khoa học Chủ nghĩa đoàn kết quốc tế của các đảng, nhóm cánh tả

  Sáng ngày 15/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm khoa học với chủ đề Chủ nghĩa đoàn kết quốc tế của các đảng, nhóm cánh tả. PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học; PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và TS Boris Kanzleiter, Giám đốc Trung tâm Đối thoại và Hợp tác quốc tế, Quỹ Rosa Luxemburg và là thành viên Uỷ ban quốc tế Đảng cánh tả DIE LINKE đồng chủ trì toạ đàm.

 • Hội thảo khoa học “Chủ nghĩa Mác - Lênin: Giá trị và những vấn đề cấp bách cần luận giải”

  Để triển khai hiệu quả, kịp thời Chương trình khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng”, chiều ngày 15/5/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ nghĩa Mác - Lênin: Giá trị và những vấn đề cấp bách cần luận giải”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội