NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Tọa đàm “Kinh tế thế giới: Những cơ hội và thách thức”

    Chiều ngày 16/1/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Quản lý nhà nước Kennedy, Đại học Harvard (Trường Harvard Kennedy) tổ chức Tọa đàm “Kinh tế thế giới: Những cơ hội và thách thức”. Chủ trì Tọa đàm có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và GS Douglas W.Elmendorf, Hiệu trưởng Trường Harvard Kennedy.

  • Hội thảo quốc tế IFARC 2019: “Tài chính và kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

    Trong khuôn khổ phối hợp giữa Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Tài chính, ngày 17/12, tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế IFARC 2019 với chủ đề “Tài chính và kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước. Có hơn 70 bài viết được đăng trên kỷ yếu từ hơn 100 bài viết gửi đến Hội thảo, 16 tham luận được trình bày tại Hội thảo, và nhiều ý kiến phản biện của đại biểu.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội