NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh năm 2020

  Sáng ngày 19/1/2021, Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2020. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 • Tọa đàm công bố quốc tế dành cho nghiên cứu sinh năm 2020

  Sáng ngày 5/1/2021, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, Viện Kinh tế thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm công bố quốc tế dành cho nghiên cứu sinh năm 2020. PGS,TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Quản lý chủ trì Tọa đàm.

 • Hội thảo khoa học "Môi trường và phát triển bền vững"

  Sáng ngày 30/12/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Môi trường và phát triển bền vững”. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghiên cứu, phát triển sáng tạo lý luận ở Việt Nam càng mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Nghiên cứu và phát triển lý luận được coi là công cụ nền tảng để xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đồng thời, tìm ra lời giải cho những bài toán hóc búa mà thực tiễn đặt ra, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp và dân tộc trong thời đại mới.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội