NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Hội thảo “Khu kinh tế Mộc Bài - Lựa chọn mô hình và định hướng phát triển”

    Ngày 11/12/2020, tại tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp cùng Tỉnh ủy Tây Ninh với sự hỗ trợ của Nhóm Hỗ trợ xúc tiến nhanh cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam (VBI Fast Track) tổ chức Hội thảo “Khu kinh tế Mộc Bài – Lựa chọn mô hình và định hướng phát triển”. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tich Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

  • “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

    Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05/12/1945 - 05/12/2020), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, sáng ngày 3/12020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội