NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Hội thảo khoa học "Quốc tế Cộng sản - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại"

  Thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Quốc tế Cộng sản (1919-2019), ngày 05/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Quốc tế Cộng sản – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện dự, chủ trì và chỉ đạo Hội thảo; cùng chủ trì có PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học. Dự hội thảo có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

 • Tọa đàm khoa học "Đồng chí Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo tài năng thời kỳ đổi mới"

  Sáng nay (25/12), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học: "Đồng chí Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo tài năng thời kỳ đổi mới". PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện dự, chỉ đạo và chủ trì tọa đàm. Cùng chủ trì có các đồng chí lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: PGS,TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng và TS Lý Việt Quang, Phó Viện trưởng.

 • Hội thảo khoa học: "60 năm tác phẩm "Đạo đức cách mạng", giá trị lý luận và thực tiễn"

  Ngày 21/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: “60 năm tác phẩm “Đạo đức cách mạng” - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chỉ đạo và chủ trì Hội thảo. Cùng chủ trì có đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

 • Hội thảo khoa học “Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về văn hóa”

  Thực hiện kế hoạch triển khai nghiên cứu Đề tài khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu tổng kết lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề văn hóa và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”, mã số KX 02.17/16-20, ngày 12/12/2018, Viện Văn hóa và Phát triển phối hợp với Ban Chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về văn hóa”.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội