NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Tọa đàm khoa học “Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung”

    Sáng ngày 14/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung”. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện chủ trì tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có các nhà khoa học tại Học viện và đại diện lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á - Thái Bình Dương.

  • Hội thảo khoa học CPTPP - Cơ hội và thách thức chủ yếu đối với Việt Nam

    Sáng ngày 19/4/2019, Viện Thông tin khoa học tổ chức Hội thảo khoa học Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - Cơ hội và thách thức chủ yếu đối với Việt Nam. PGS,TS. Nguyễn Hữu Thắng, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học và PGS,TS. Lê Văn Toan, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn độ đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  • Hội thảo khoa học Nhận diện nền kinh tế số và định vị cho Việt Nam

    Sáng nay (09/4/2019), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện nền kinh tế số và định vị cho Việt Nam”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo; tham dự Hội thảo các các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội