NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Hội khảo khoa học chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hòa Bình năm 2018

    Ngày 10/6/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Hòa Bình đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hòa Bình năm 2018. Dự hội thảo có PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

  • Hội thảo “Hành chính công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

    Chiều ngày 31/5/2019, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học “Hành chính công trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. PGS,TS. Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật và PGS,TS. Tào Thị Quyên, giảng viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  • Hội thảo khoa học quốc gia "Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam"

    Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 – 5/6/2019) - Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên, sáng 1/6, tại Văn phòng Quốc hội diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam”. Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội