NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), sáng ngày 16/5/2020, tại thành phố Tuyên Quang, Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Cổng Thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu phát biểu đề dẫn của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo.

 • “Cán bộ công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”

  Phong cách Hồ Chí Minh thể hiện qua các hoạt động, ứng xử một cách rất sinh động, tự nhiên phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người. Cần tiếp tục lan toả các phẩm chất này sâu rộng trong cán bộ công đoàn, đội ngũ công nhân và người lao động để xứng đáng với sự yêu thương, chăm sóc và đặc biệt quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

 • Hội thảo khoa học “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

  Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), sáng ngày 16/5/2020, tại thành phố Tuyên Quang, Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên Quang trong tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

 • Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản vô cùng quý báu của toàn Ðảng, toàn dân ta

  Tại hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc" tổ chức ngày 8-5, các đại biểu, các nhà khoa học thống nhất khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu giúp toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội