NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Tọa đàm “Sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách công: Lý thuyết và thực tiễn”

  Sáng ngày 27/9/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện Quốc vương Prajadhipok (KPI) Thái Lan tổ chức Tọa đàm “Sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng chính sách công: Lý thuyết và thực tiễn”. Chủ trì Tọa đàm có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS Woothisarn Tanchai, Tổng Thư ký KPI; PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và PGS,TS Lưu Văn Quảng, Viện trưởng Viện Chính trị học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 • “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chung tay hành động chống rác thải nhựa vì một Việt Nam xanh”

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chung tay giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, sáng ngày 27/9/2019, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức tọa đàm và Tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát động thi đua “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chung tay hành động chống rác thải nhựa vì một Việt Nam xanh”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn và PGS,TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì Tọa đàm.

 • Tọa đàm kỹ thuật xây dựng Chiến lược phát triển địa phương tầm nhìn 2045

  Ngày 26/9/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Đại học Indiana, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (Usaid) tổ chức triển khai Tọa đàm khoa học “Xây dựng Chiến lược phát triển địa phương tầm nhìn 2045”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo tọa đàm.

 • Fidel Castro và Hồ Chí Minh: Tầm nhìn về cách mạng

  Trong hai ngày 17 và 18/9/2019, tại thủ đô La Habana, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng cao cấp Nico Lopez (Cuba) tổ chức Hội thảo “Fidel Castro và Hồ Chí Minh: Tầm nhìn về cách mạng” nhằm tập hợp những đánh giá của nhiều thế hệ khác nhau về Fidel Castro và Hồ Chí Minh cũng như những điểm tương đồng về tư tưởng của hai nhà lãnh đạo.

 • Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam”

  Sáng ngày 9/9/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Trưởng ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (1889-2019).

 • "Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – 70 năm xây dựng và phát triển"

  Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống vẻ vang, sáng ngày 4/9/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 70 năm xây dựng và phát triển”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo; cùng chủ trì có các đồng chí: Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội