NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Toạ đàm khoa học Chủ nghĩa đoàn kết quốc tế của các đảng, nhóm cánh tả

  Sáng ngày 15/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm khoa học với chủ đề Chủ nghĩa đoàn kết quốc tế của các đảng, nhóm cánh tả. PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học; PGS,TS Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và TS Boris Kanzleiter, Giám đốc Trung tâm Đối thoại và Hợp tác quốc tế, Quỹ Rosa Luxemburg và là thành viên Uỷ ban quốc tế Đảng cánh tả DIE LINKE đồng chủ trì toạ đàm.

 • Hội thảo khoa học “Chủ nghĩa Mác - Lênin: Giá trị và những vấn đề cấp bách cần luận giải”

  Để triển khai hiệu quả, kịp thời Chương trình khoa học cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất, bổ sung phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, cấu phần quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng”, chiều ngày 15/5/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ nghĩa Mác - Lênin: Giá trị và những vấn đề cấp bách cần luận giải”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo.

 • Tọa đàm khoa học “Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung”

  Sáng ngày 14/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung”. PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện chủ trì tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có các nhà khoa học tại Học viện và đại diện lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á - Thái Bình Dương.

 • Hội thảo khoa học CPTPP - Cơ hội và thách thức chủ yếu đối với Việt Nam

  Sáng ngày 19/4/2019, Viện Thông tin khoa học tổ chức Hội thảo khoa học Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - Cơ hội và thách thức chủ yếu đối với Việt Nam. PGS,TS. Nguyễn Hữu Thắng, Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học và PGS,TS. Lê Văn Toan, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn độ đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội