NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Tọa đàm "Đào tạo đội ngũ lãnh đạo và hoạch định chính sách - kinh nghiệm của Singapore"

    Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore, ngày 12/12/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Nội vụ (Bộ Nội vụ) cùng Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam và Đại học Quốc gia Singapore tổ chức Tọa đàm trao đổi “Đào tạo đội ngũ lãnh đạo và hoạch định chính sách: Kinh nghiệm của Singapore”.

  • Tọa đàm khoa học “Một Đông Á hồi sinh: tìm con đường trong một thế giới đang thay đổi”

    Trong khuôn khổ chương trình hợp tác trao đổi, chia sẻ tri thức, sáng ngày 06/12/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm khoa học “Một Đông Á hồi sinh: tìm con đường trong một thế giới đang thay đổi”. Diễn giả chính tại tọa đàm: ông Sudhir Shetty – chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đông Á Thái Bình Dương và Andrew D. Mason- chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới.

  • Tọa đàm với Viện Quản lý Bangalore Ấn Độ

    Sáng 03/12/2018, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Quản lý Bangalore Ấn Độ tổ chức tọa đàm, trao đổi về tăng trưởng kinh tế Việt Nam và triển vọng mối quan hệ hai bên.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội