NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Tọa đàm khoa học về nền kinh tế số

  Sáng ngày 15/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Tọa đàm về nền kinh tế và những đối sách cần có của Việt Nam. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện chủ trì tọa đàm. Tham dự tọa đàm có các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

 • Hội thảo khoa học "Đồng chí Võ Nguyên Hiến với cách mạng Việt Nam"

  Nhằm tiếp tục sưu tầm bổ sung, xác minh những tư liệu mới, làm rõ thêm về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và những cống hiến của đồng chí Võ Nguyên Hiến đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; qua đó góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ kế cận; được sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 14/3/2019, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học 'Đồng chí Võ Nguyên Hiến với cách mạng Việt Nam".

 • Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học năm 2019

  Chiều ngày 7/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 điểm cầu tại các Học viện khu vực. Dự và chỉ đạo Hội nghị có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Hội thảo khoa học "Quốc tế Cộng sản - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại"

  Thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Quốc tế Cộng sản (1919-2019), ngày 05/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Quốc tế Cộng sản – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”. PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện dự, chủ trì và chỉ đạo Hội thảo; cùng chủ trì có PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; PGS,TS Hồ Trọng Hoài, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học. Dự hội thảo có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội