Hội thảo khoa học “Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở với việc nâng cao hiệu quả quản trị công ở Việt Nam hiện nay”

  02:44 28/11/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 660

  Ngày 26/11/2018, Viện Xã hội học và Phát triển thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở với việc nâng cao hiệu quả quản trị công ở Việt Nam hiện nay”. TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã hội học và Phát triển chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đông đảo cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên; cùng một số khách mời nguyên là cán bộ Viện đã nghỉ hưu.

  Hội thảo đã nhận được 8 tham luận và nhiều ý kiến của các nhà khoa học. Các tham luận đã tập trung làm rõ các nội dung cơ bản sau: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở với việc nâng cao hiệu quả quản trị công ở Việt Nam hiện nay; Dân chủ cơ sở và những vấn đề đặt ra đối với quản trị công; Thực tiễn triển khai Pháp lệnh dân chủ cơ sở; Vấn đề dân chủ cơ sở với việc xây dựng nông thôn mới; Sự tham gia của người dân vào vấn đề minh bạch thông tin và quản trị địa phương…

  Các tham luận tại Hội thảo đều thống nhất nhận định cho rằng, trong hơn 30 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc xây dựng và phát triển thể chế quản trị công với chủ thể cơ bản là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã đạt được nhiều thành tựu lớn. Nhờ gắn liền với dân chủ mà công bằng và tiến bộ xã hội đã được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, được thể chế hóa bằng pháp luật và được pháp luật bảo đảm, tiềm năng to lớn về sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân đã được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trong những năm qua.              

  Tại Hội thảo, các nhà khoa học đã trao đổi, thảo luận và thống nhất một số kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở gắn với việc nâng cao hiệu quả quản trị công ở Việt Nam hiện nay, đồng thời những vấn đề còn đang để mở sẽ được chú trọng nghiên cứu nhiều hơn trong thời gian tới.

  Hội thảo kết thúc sáng cùng ngày./.

  tác giả:

  Lương Quỳnh Hoa – Viện Xã hội học và Phát triển
  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội