Tọa đàm khoa học "Đồng chí Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo tài năng thời kỳ đổi mới"

  09:59 25/12/2018

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1445

  Sáng nay (25/12), tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học: "Đồng chí Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo tài năng thời kỳ đổi mới". PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện dự, chỉ đạo và chủ trì tọa đàm. Cùng chủ trì có các đồng chí lãnh đạo Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: PGS,TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng và TS Lý Việt Quang, Phó Viện trưởng.

  Tọa đàm được tổ chức nhân kỷ niệm lần thứ 85 năm ngày sinh của cố Thủ tướng. Với gần 20 tham luận và nhiều ý kiến phát biểu, Tọa đàm thống nhất khẳng định, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng đến khi đảm nhiệm cương vị đứng đầu Chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng CNXH.

  Trên các cương vị công tác, đặc biệt khi là Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phan Văn Khải đã góp phần cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.

  Đặc biệt, đồng chí là người tích cực thiết kế, hình thành đường lối đổi mới, đi tiên phong "cởi trói" cho kinh tế tư nhân phát triển. Đồng chí cũng là người chỉ đạo soạn thảo Luật Doanh nghiệp, hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam, ra đời Luật Đầu tư nước ngoài năm 2002 và trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiều công trình giao thông trọng điểm gắn liền với công cuộc đổi mới của đất nước.

  Công lao, đóng góp, đặc biệt là nhân cách, lẽ sống của Thủ tướng Phan Văn Khải luôn là tấm gương sáng, là bài học quý trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

  Tác giả: Tin: Bùi Thanh; ảnh: Đức Mạnh.

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội