Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học năm 2019

  04:00 07/03/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 994

  Chiều ngày 7/3/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5 điểm cầu tại các Học viện khu vực. Dự và chỉ đạo Hội nghị có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự Hội nghị có PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Viện trưởng Viện Triết học; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện, Hội đồng khoa học Học viện; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ chuyên trách công tác khoa học tại Học viện và các đơn vị trực thuộc.

                                                                          Toàn cảnh Hội nghị 

  Báo cáo khái quát về tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018 và triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2019, PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học cho biết trong năm 2018, Học viện đã chủ trì thực hiện 61 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia, chương trình đề tài cấp trên giao; 06 đề án và 02 đề tài cấp bộ trọng điểm; 62 đề tài khoa học cấp  Bộ và 291 đề tài cấp cơ sở phân cấp, không phân cấp quản lý và từ nguồn kinh phí tự chủ. Các đề tài đã hoàn thành công tác nghiệm thu và kết quả nghiên cứu đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tiềm lực khoa học của các đơn vị. Đồng thời, Học viện cũng đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vịtrong và ngoài nước tổ chức 232 hội thảo quốc tế, quốc gia, liên bộ, cấp bộ và cấp cơ sở từ nguồn kinh phí khoa học và kinh phí tự chủ của đơn vị.

  Đáng chú ý, năm 2018, Học viện đã xây dựng 04 báo cáo kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ về tính khả thi của các đặc khu kinh tế Việt Nam, chủ nghĩa tư bản kỹ thuật số, mô hình phát triển siêu thông minh 5.0 trên thế giới và vận dụng vào Việt Nam, tình hình phát triển kinh tế năm 2017, giải pháp phát triển kinh tế năm 2018 và giai đoạn 2018-2020.  Ngoài ra, trong năm qua, Học viện còn tổ chức nghiên cứu góp ý cho một số dự thảo văn bản theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành.

  Về tình hình triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2019, về cơ bản đến nay đã hoàn thành việc triển khai các hoạt động theo Quyết định số 7479/QĐ-HVCTQG ngày 12/12/2018 về việc giao nhiệm vụ khoa học và kinh phí năm 2019 và Quyết định số 7478/QĐ-HVCTQG ngày 12/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ khoa học năm 2019 từ nguồn Qũy phát triển hoạt động sự nghiệp của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cụ thể, đã tiến hành kiểm tra 19 đề tài khoa học thuộc Chương trình KX.02 và 19 đề tài khoa học cấp quốc gia thuộc chương trình khoa học – công nghệ khác theo kế hoạch; cấp kinh phí triển khai 03 đề án, đề tài khoa học cấp bộ trọng điểm và 30 đề tài khoa học cấp bộ chuyển tiếp từ năm 2018 sang; ban hành quyết định và ký hợp đồng triển khai nghiên cứu 05 đề án, đề tài cấp bộ trọng điểm và 30 đề tài khoa học cấp bộ năm 2019; ban hành quyết định tổ chức 21 hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và cấp Học viện kỷ niệm ngày sinh của các vị lãnh tụ của Đảng, Nhà nước, các ngày lịch sử quan trọng và các hội thảo khoa học chuyên môn trong năm 2019…

  Trên cơ sở đó, Hội nghị đã đi sâu thảo luận về các quy trình trong công tác quản lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học hiện nay, về thời gian và công tác nghiệm thu đề tài, về chất lượng và tiến độ của các báo cáo kiến nghị, tiêu chí đánh giá thi đua giữa các đơn vị khoa học, cơ chế hỗ trợ để khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia đấu thầu các nhiệm vụ bên ngoài, việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, cũng như công tác xuất bản và cơ chế công bố quốc tế các sản phẩm khoa học có chất lượng.

                                        GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận Hội nghị

  Phát biểu kết luận Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Hội nghị đã tập trung đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học; việc chắt lọc các kết quả nghiên cứu  theo yêu cầu hang năm của Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Khoa học & Công nghệ; và đặc biệt là các kiến nghị đề xuất, xứng đáng với vị trí, vai trò của Học viện là một trung tâm nghiên cứu khoa học lớn, nhất là khoa học lý luận chính trị tham gia cung cấp luận cứ cho xây dựng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Để triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trên, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Vụ Quản lý khoa học và các đơn vị có liên quan cần tiếp tục hoàn thiện quy chế để chuẩn hóa từ khâu đề xuất nhiệm vụ, xây dựng thuyết minh đề cương, thẩm định qua hội đồng cơ sở và tiếp đến là hội đồng cấp Bộ. Quy chế đó phải có sự thống nhất, chặt chẽ và phải phát huy được tinh thần trách nhiệm của các viện chuyên ngành, mà hơn hết là trách nhiệm của người đứng đầu./.

  Tác giả: Tin, ảnh: Minh Hằng & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội