Hội thảo khoa học quốc gia "Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam"

  15:57 02/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2990

  Nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 – 5/6/2019) - Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên, sáng 1/6, tại Văn phòng Quốc hội diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam”. Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức.

                                                                          Toàn cảnh Hội thảo

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chủ trì hội thảo.

  Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết: Cuộc đời của cụ Nguyễn Văn Tố là tấm gương cao đẹp của một nhà trí thức yêu nước nồng nàn, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự phát triển của đất nước. Trên cương vị là nhà lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ, cụ luôn nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đem hết tâm sức, trí tuệ để phục vụ quốc dân, đồng bào, góp phần xây dựng nền dân chủ mới, xã hội mới. Tận tụy với công việc, tận tâm với nhân dân, lấy lợi ích tối cao của dân tộc làm lẽ sống, cụ đã cùng Quốc hội và Chính phủ đoàn kết toàn dân, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua tình thế hiểm nghèo, chuẩn bị lực lượng cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc thành công. Với những cống hiến to lớn và nỗ lực không ngừng, cụ Nguyễn Văn Tố thực sự là tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, người trí thức tài năng tiêu biểu của dân tộc với lòng yêu nước nhiệt thành, không hám hư danh, không màng danh lợi.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Hội thảo khoa học là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của thế hệ cha anh cho các thế hệ hôm nay và mai sau, để chúng ta tiếp tục vững bước, kiên định đi theo con đường mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tiền bối tiêu biểu đã lựa chọn, xây dựng cơ đồ dân tộc vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                     Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo

  Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, cụ Nguyễn Văn Tố sinh năm 1889, tại Hà Nội, trong một gia đình nhà nho yêu nước. Cụ Nguyễn Văn Tố là người vừa uyên thâm Hán học, vừa tinh thông Tây học, có nhiều bài biên khảo và nghiên cứu lịch sử văn hóa rất phong phú, đa dạng, thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc sâu sắc. Là người thông tỏ Tây học, nhưng cụ Nguyễn Văn Tố luôn giữ cho mình cốt cách dân tộc. Trong ký ức của nhiều người, cụ Nguyễn Văn Tố quanh năm khăn xếp, áo the, hết lòng chăm lo xoá nạn mù chữ và nâng cao dân trí cho những người lao động.

  Khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tham gia Chính Phủ lâm thời sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, từ một học giả, một nhân sĩ yêu nước, cụ Nguyễn Văn Tố nhanh chóng hòa mình vào dòng chảy cách mạng, dồn tâm lực cho việc cùng nhân dân diệt “giặc đói”, “giặc dốt”; cùng Chính phủ thông qua bản kế hoạch rõ ràng về việc cứu tế, đồng thời tổ chức một cuộc vận động quyên góp gạo, kịp thời hỗ trợ người dân nghèo vượt qua nạn đói.

  Sau khi trúng cử trở thành đại biểu Quốc hội tại cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, cụ Nguyễn Văn Tố được Quốc hội bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội, chức vụ tương đương với Chủ tịch Quốc hội ngày nay. Chỉ giữ cương vị Trưởng ban Thường trực Quốc hội trong 8 tháng, nhưng cụ Nguyễn Văn Tố đã cùng tập thể Ban Thường trực Quốc hội có nhiều đóng góp với cách mạng Việt Nam nói chung và với Quốc hội Việt Nam nói riêng, đặt nền móng cho tổ chức và hoạt động của mô hình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau này.

  Với sự lãnh đạo của cụ Nguyễn Văn Tố, Ban Thường trực Quốc hội đã cho ý kiến vào nhiều dự án quan trọng trình Quốc hội, như: Dự án Luật Lao động, Dự thảo Hiến pháp. Bản Hiến pháp năm 1946 là Hiến pháp đầu tiên trong cõi Á Đông, được thông qua với sự nhất trí gần như tuyệt đối. Ngoài ra, cụ Nguyễn Văn Tố cũng tham gia rất tích cực vào công cuộc kiến thiết đất nước, công tác đối ngoại.

  Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cụ Nguyễn Văn Tố cùng các thành viên của Chính phủ rời Thủ đô Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc để tiếp tục lãnh đạo toàn dân kháng chiến. Ngày 7/10/1947, thực dân Pháp tập kích Bắc Cạn, cụ Nguyễn Văn Tố không may sa vào tay giặc, bị chúng tra tấn dã man và sát hại khi sự nghiệp cách mạng của cụ còn đang dang dở.

  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, những cống hiến của cụ Nguyễn Văn Tố mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người dân Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ đã cống hiến trọn vẹn Đức - Trí - Dũng cho cách mạng, cho khoa học và văn hóa nước nhà.

  Với 41 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đến từ nhiều cơ quan khác nhau, Hội thảo đã tập trung, phân tích, luận giải những nhân tố ảnh hưởng của quê hương Hà Nội - vùng đất giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, một vùng đất ngàn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ khí thiêng sông núi đối với sự hình thành nhân cách của nhà chí sĩ yêu nước, nhà văn hóa Nguyễn Văn Tố.

  Phân tích, luận giải về những mốc son trong cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn Văn Tố. Đó trước hết là sự nghiệp văn hóa nhân văn,cao đẹp; là những cống hiến to lớn, góp phần khơi dậy, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; là những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp mở mang dân trí, xóa nạn mù chữ.

  Đồng thời, làm sáng tỏ trên cương vị một chính khách, một nhà lãnh đạo của Chính phủ, Quốc hội, cụ Nguyễn Văn Tố luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành một người bạn, người cộng sự thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Là tấm gương đạo đức trong sáng, cao đẹp trong công cuộc mở mang văn hóa và kiến thiết nước nhà. Những đóng góp to lớn của cụ đối với cách mạng Việt Nam với vai trò là một vị Bộ trưởng trong Chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là người đầu tiên đứng đầu Quốc hội của nước Việt Nam độc lập. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý, tư tưởng của cụ Nguyễn Văn Tố về một nhà nước dân chủ, đoàn kết, trọng dân, thương dân vẫn mãi còn nguyên giá trị cho đến ngày nay./.

  Tác giả: BBT; ảnh: TTXVN

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội