Hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam”

  15:15 28/06/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5218

  Chiều ngày 28/6/2019, Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam”. PGS,TS Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng; PGS,TS Nguyễn Khắc Thanh, Giảng viên cao cấp, Viện Kinh tế chính trị học chủ trì hội thảo.

  Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS,TS Nguyễn Khắc Thanh, khẳng định doanh nghiệp xã hội (DNXH) là loại hình doanh nghiệp đang được nhiều quốc gia quan tâm. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Trong những năm qua, DNXH ở Việt Nam đã có những bước phát triển tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, DNXH ở Việt Nam vẫn gặp phải không ít thách thức, trở ngại. Do đó, Hội thảo cần chỉ rõ các thách thức và phương hướng giải quyết để làm sao cho DNXH phát triển và phát triển một cách bền vững.

                                                 Các đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội thảo

  PGS,TS Ngô Tuấn Nghĩa, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học cho rằng DNXH là một phạm trù tương đối mới, do đó, điều cần thiết là phải nhận diện được lĩnh vực nào là lĩnh vực xã hội, doanh nghiệp nào được coi là một DNXH. Trên cơ sở đó mới có thể phân tích các chiều cạnh khác liên quan. Theo PGS,TS Ngô Tuấn Nghĩa, DNXH hoạt động dựa trên nguyên tắc không nhằm mục đích lợi nhuận nên đôi khi dễ gây nhầm lẫn với các tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức xã hội dân sự hoạt động phi lợi nhuận. Cần đặc biệt thận trọng và khách quan khi đánh giá các mặt tích cực cũng như khả năng tiêu cực (nếu có) của một DNXH như động cơ lợi ích, khả năng trục lợi chính sách, và những sai phạm có thể xảy đến tại các DNXH.

  PGS,TS Hoàng Thị Bích Loan, Giảng viên cao cấp, Viện Kinh tế chính trị học chỉ rõ các thách thức mà các DNXH ở Việt Nam đang gặp phải. Đó là các thách thức về mặt khung pháp lý chưa đầy đủ; vốn, nguồn lực tài chính hạn hẹp; khó khăn trong tuyển dụng nhân viên lành nghề; khó khăn trong tiếp cận các nhà đầu tư; sự hạn chế năng lực của một DNXH và khả năng lãnh đạo của cách doanh nhân trong DNXH; nhận thức chưa đầy đủ của xã hội về vị trí, vai trò của DNXH. Từ đó, PGS,TS Hoàng Thị Bích Loan đề xuất một số giải pháp cơ bản: Một là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách để tạo môi trường pháp lý cho DNXH hoạt động, phát triển. Hai là, nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng về loại hình DNXH. Ba là, quan tâm tới khâu đào tạo nguồn nhân lực cho DNXH.

  Thực tiễn đã chứng minh, DNXH có vai trò trong việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội tồn tại, nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bao hàm những giá trị nhân văn trong hoạt động của DNXH. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khi mô hình DNXH được phát triển rộng khắp sẽ góp phần chia sẻ một phần chức năng cung cấp phúc lợi xã hội bao trùm. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay cũng rất cần phát triển các loại hình DNXH, là điều kiện cần thiết cho sự phát triển toàn diện, bền vững.

  Hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể chế thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam” đã nhận được hơn 20 bài tham luận và nhiều ý kiến trực tiếp, góp phần nhận diện rõ nét hơn về mô hình DNXH ở Việt Nam hiện nay, xu hướng vận động, kinh nghiệm quốc tế, những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách đối với DNXH./.

  Tác giả: ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội