"Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam (1945-1975) - Lịch sử và kinh nghiệm".

  17:41 25/11/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 5015

  Ngày 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế: "Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam (1945-1975) - Lịch sử và kinh nghiệm".

   PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì tọa đàm

  Dự và chủ trì tọa đàm có PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; cùng chủ trì có TS Vladimir Mazyrin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam – Asean, thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga; PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự tọa đàm có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện; đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; cùng các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và Viện Viễn Đông (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên bang Nga).

  Tham luận của các nhà khoa học Nga

  Tọa đàm được tổ chức nhằm góp phần làm sáng tỏ chủ trương, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thiết lập và xây dựng mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô trong bình diện quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, thời kỳ 1945-1975; làm rõ thêm bản chất, nội dung quan hệ giữa hai Đảng; khẳng định giá trị và nêu lên những bài học kinh nghiệm, qua đó góp phần tăng cường "Quan hệ hợp tác toàn diện, đối tác chiến lược" giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong bối cảnh hiện nay.

  Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô được khởi nguồn từ rất sớm, có thể nói, từ những năm 20 của thế kỷ XX, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xác lập con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam, đó là đi theo quốc tế cộng sản, theo Lênin và con đường Cách mạng Tháng Mười Nga.

  Trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, quan hệ ấy không ngừng được vun đắp, trở thành truyền thống tốt đẹp của Đảng Cộng sản và nhân dân hai nước. Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô trở thành một biểu tượng đẹp trong quan hệ ngoại giao trên thế giới với tình đoàn kết hữu nghị, trong sáng, thủy chung.

  Tại tọa đàm, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo đề nghị, các đại biểu tập trung làm rõ về bối cảnh, tình hình tác động đến đường lối, quan điểm về thiết lập quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô; nội dung, đặc điểm quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô giai đoạn 1945-1975 trên các lĩnh vực cụ thể; những tác động, ảnh hưởng của mối quan hệ giữa hai Đảng, kinh nghiệm và một số vấn đề đặt ra đối với việc tăng cường mối quan hệ giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước hiện nay.

  Nhận định về Cơ sở nền tảng của quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Liên Xô trong kháng chiến và xây dựng CNXH ở Việt Nam, tham luận tại Tọa đàm, GS,TS Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học cho rằng: Ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, và ngay sau khi Chính phủ Việt Nam đưa ra Tuyên bố về việc sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới (14/1/1950), Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

  Theo GS,TS Trần Văn Phòng, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô dựa trên những cơ sở nền tảng cốt lõi, đó là tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, giúp bạn là mình tự giúp và vì lợi ích của phong trào xã hội chủ nghĩa và nền hòa bình trên toàn thế giới. Những cơ sở nền tảng này chính là chất keo tự nhiên gắn kết hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong một mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt, gắn bó mật thiết và keo sơn.

  Trong bối cảnh hiện nay, cơ sở nền tảng của mối quan hệ bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong lịch sử, cho đến nay vẫn cần được nhân lên, phát huy trong tình hình mới, nhằm tiếp tục vun đắp, tạo dựng và phát triển tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, củng cố mối quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

  Tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam

  Nhận định về ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô đối với chính sách kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam (1955-1975), Tiến sỹ V.M. Mazyrin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam-ASEAN (Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Liên bang Nga) đánh giá: Sự hỗ trợ về kinh tế của Liên Xô cho Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã trở thành một trong những yếu tố quyết định đến thắng lợi của Việt Nam Dân chủ cộng hòa trên lĩnh vực kinh tế. Chính sách kinh tế mới của Liên Xô gián tiếp đóng vai trò khuyến khích, gợi mở các quyết định để Đảng, Nhà nước Việt Nam có những thử nghiệm về thực hiện hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường ở miền Bắc Việt Nam.

  Từ những nhận định về “mô hình Stalin” trong chính sách kinh tế của Đảng Lao động Việt Nam những năm 1950-1960, ảnh hưởng của Liên Xô đến các biến đổi về mô hình xây dựng CNXH ở Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Bản chất thực sự của các cải cách kinh tế – xã hội ở Việt Nam Dân chủ cộng hòa, TS V.M. Mazyrin đưa ra kết luận các chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam có tính độc lập cao, quyết định đường lối kinh tế và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam thời kỳ 1955-1975.

  Tham luận của nhà khoa học Elena Nikulina (Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Liên bang Nga) cho thấy, từ năm 1954-1975, Liên Xô với tư cách là nước đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa, đã có nhiều hoạt động ủng hộ, giúp đỡ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước Liên Xô trên lĩnh vực đối ngoại góp phần quan trọng giúp nhân dân Việt Nam đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975.

  Tọa đàm cũng lắng nghe tham luận của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan, đồng chí Trương Đình Tuyển, của các học giả, nhà khoa học Nga và Việt Nam. Các tham luận tập trung làm rõ thêm về mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô trong hai cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam giai đoạn 1945-1975 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, ngoại giao...; Những yếu tố quốc tế tác động đến đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Giá trị lịch sử và bài học cho hiện nay; Vai trò và ảnh hưởng của Liên Xô đối với Việt Nam trong việc ký Hiệp định Paris năm 1973; Liên Xô với Hội nghị Geneve về Đông Dương.../.

  Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Tọa đàm

  Tác giả: BBT&Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội