Hội thảo khoa học "Hội cựu chiến binh khối 487 tham gia xây dựng Đảng bộ cơ quan"

  12:30 22/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3375

  Sáng ngày 20/12/2019, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Hội Cựu chiến binh khối 487 tham gia xây dựng đảng bộ cơ quan giai đoạn hiện nay”.

  Đồng chí Đinh Ngọc Giang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện; đồng chí Trần Minh Trưởng, ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Học viện chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo, có các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân hiện đang công tác trong toàn hệ thống Học viện.

  Toàn cảnh Hội thảo khoa học

  Hội Cựu chiến binh là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội khác tạo thành hệ thống chính trị vững chắc trên đất nước ta. Các cựu chiến binh Việt Nam đang có mặt trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, đang phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trên lĩnh vực công tác mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

  Cùng với cựu chiến binh cả nước, cựu chiến binh khối 487 đã và đang có những đóng góp quan trọng, tích cực trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị. Đến nay Hội cựu chiến binh khối 487 đang có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trong khối. Các cựu chiến binh trong khối đang là bộ phận chủ lực quân trên các lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội.

  Đồng chí Trần Minh Trưởng, Cựu chiến binh Học viện báo cáo tại Hội thảo

  Với góc độc tiếp cận phong phú, đa dạng, tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích, làm rõ vị trí, vai trò của cựu chiến binh trong việc tham gia xây dựng đảng bộ cơ quan, đơn vị, như tham luận của đại diện cựu chiến binh Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

  Các tham luận đề cập đến việc xây dựng đấu tranh, phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đấu tranh phòng phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế thệ trẻ, như tham luận của cựu chiến binh Viện Hồ Chí Minh, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực IV, v.v…

  “Với ba lô trên vai, cùng cây bút và trang sách còn dang dở trên giảng đường… họ tham gia vào đoàn quân giải phóng, và vẫn chính họ, sau chiến thắng trở lại với giảng đường Học viện để tiếp tục làm người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng và người thợ xây dựng Học viện. Họ đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Học viện mang tên Bác Hồ kính yêu”- trích tham luận của cựu chiến binh Viện Xây dựng Đảng./.

  -----------

  Hội Cựu chiến binh khối 487 được thành lập theo Chỉ thị số 487-TTg ngày 3/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước. 

  Tác giả: Tin: BT; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội