Hội thảo khoa học “Sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Đông Bắc”

  09:39 23/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3712

  Ngày 21/12, tại thành phố Tuyên Quang, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học “Sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Đông Bắc”.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tham dự Hội thảo, về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các vụ, viện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị Khu vực I; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành một số tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc; cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế – xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tỉnh đã có nhiều cơ chế, cách làm sáng tạo, hợp lòng dân, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy vậy, Tuyên Quang vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 11%; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thấp so với mặt bằng chung. Hội thảo khoa học “sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Đông Bắc” được tổ chức là dịp để các tỉnh vùng Đông Bắc nói chung, Tuyên Quang nói riêng có thêm nhiều kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả, thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

  Các đại biểu, nhà khoa học chụp ảnh tại hội thảo

  Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã có nhiều tham luận, trao đổi nhằm phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các ý kiến tập trung luận giải rõ hơn về nội hàm sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và việc vận dụng vào việc hoạch định chủ trương, đường lối phát triển sinh kế bền vững; những tác động của bối cảnh/tình hình mới đối với phát triển sinh kế bền vững; xác định lợi thế so sánh, đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức, định hướng về phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Đông Bắc; vai trò của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị- xã hội đối với phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số cảc tỉnh Đông Bắc.

  Các ý kiến của đại biểu đã đưa ra được nhiều giải pháp gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ ra những chính sách chưa phù hợp, những “kẽ hở” trong quá trình thực thi. Qua đó cho thấy, cách tiếp cận sinh kế bền vững cần phải gắn với kinh tế thị trường; kinh tế hộ gia đình gắn với nông, lâm nghiệp; du lịch phải gắn với văn hóa, phát huy tri thức, bản sắc địa phương với ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác tài nguyên - môi trường. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số phải thực sự trở thành chủ thể thực hiện sinh kế, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dân theo hướng nâng cao khả năng ứng phó, thích ứng với bối cảnh mới, nhất là những tác động từ biến đổi khí hậu.

  Tham luận tại hội thảo, các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ cần có chính sách riêng về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, vốn tín dụng ưu đãi đối với hộ thiếu đất sản xuất, hộ dân tộc thiểu số nghèo sinh sống tại các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

  Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững là chính sách xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, thể hiện quan điểm, tính nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo bền vững là mục tiêu, nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách để giúp cho đồng bào có cuộc sống tốt hơn, “ không ai bị bỏ lại phía sau”. Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã gợi mở nhiều nội dung, cơ sở khoa học góp phần xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp sinh kế bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

  Tác giả: BBT & Đức Mạnh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội