Hội thảo quốc tế IFARC 2019: “Tài chính và kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

  17:09 28/12/2019

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3809

  Trong khuôn khổ phối hợp giữa Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Tài chính, ngày 17/12, tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế IFARC 2019 với chủ đề “Tài chính và kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” đã được tổ chức, thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước. Có hơn 70 bài viết được đăng trên kỷ yếu từ hơn 100 bài viết gửi đến Hội thảo, 16 tham luận được trình bày tại Hội thảo, và nhiều ý kiến phản biện của đại biểu.

  Tham dự Hội thảo, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có sự hiện diện của PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Về phía Học viện Tài chính, có sự hiện diện của PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính và các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Tài chính.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc và các nhà khoa học tham dự Hội thảo

  Các bài viết của các nhà khoa học gửi tới Hội thảo tập trung luận giải nhiều vấn đề trong lĩnh vực tài chính, kế toán trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó nổi bật những vấn đề: (i) thao túng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; (ii) phân cấp tài khóa; (iii) tài chính xanh; (iv) đổi mới cơ chế thuế, tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; (v) ảnh hưởng của các công nghệ mới đối với hoạt động kế toán, kiểm toán; và (vi) phát triển kế toán ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  Đối với vấn đề thứ nhất, diễn giả nhấn mạnh tới việc kiểm soát các giao dịch ở nhóm cổ phiếu nhỏ. Trên cơ sở phân tích thị trường chứng khoán của Trung Quốc, nhóm tác giả đã chỉ rõ về bề mặt thì thị trường này không có dấu hiệu thao túng nhưng khi tập trung vào một số nhóm cổ phiếu thì mới thấy có dấu hiệu thao túng; thời điểm thao túng chủ yếu xảy ra sau khi chia tách cổ phiếu.

  Đối với vấn đề thứ hai, diễn giả cũng đã chỉ ra tác dụng của phân cấp tài khóa đối với chính quyền cấp tỉnh. Trong đó đáng chú ý là cảnh báo của diễn giả về cuộc đua “xuống đáy” khi triển khai quá trình phân cấp tài khóa; cụ thể là những tỉnh có áp lực cao về thu ngân sách sẽ có xu hướng trì hoãn việc kiểm soát tham nhũng, gia tăng sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.

  Đối với vấn đề thứ ba, tài chính xanh hiện vẫn là một vấn đề mới và chưa được nghiên cứu một cách hệ thống tại Việt Nam. Diễn giả cho rằng tài chính xanh là một cấu phần quan trọng của tăng trưởng xanh, nền kinh tế xanh. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quốc tế, tham luận nhấn mạnh, để thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế xanh ở Việt Nam thì trước hết cần phát triển tài chính xanh và đổi mới hệ thống thể chế theo hướng thể chế tài chính xanh.

  Đối với nhóm các vấn đề còn lại, các diễn giả chủ yếu tập trung vào những kiến nghị đổi mới về thể chế tài chính và các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước đối với hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới nhất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư như công nghệ chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo.

  Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong nước, quốc tế trao đổi, chia sẻ thông tin và thảo luận về những đổi mới, kinh nghiệm và xu thế trên thế giới trong lĩnh vực tài chính công cộng và kế toán, kiểm toán. Thông qua đó, các nhà khoa học góp phần vào đổi mới chiến lược, đưa các ngành kế toán, kiểm toán và tài chính Việt Nam bắt kịp được sự phát triển của khu vực và thế giới./.

  Tác giả: TS Đỗ Tất Cường, Viện Kinh tế

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội