Hội thảo khoa học “Phát huy tổng hợp các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các giá trị văn hóa mới trong xây dựng nông thôn mới bền vững - những vấn đề lý luận và thực tiễn”

  09:13 20/01/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2050

  Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát huy tổng hợp các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các giá trị văn hóa mới trong xây dựng nông thôn mới bền vững”, chiều ngày 16/1/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy tổng hợp các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các giá trị văn hóa mới trong xây dựng nông thôn mới bền vững - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

  Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS,TS Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; TS. Lê Thị Hiền, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Chủ nhiệm Đề tài.

  PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại hội thảo

  Tham dự Hội thảo có hơn 50 đại biểu trong đó có PGS,TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện; cùng các nhà khoa học trong và ngoài Học viện. Tham dự Hội thảo có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhiều Vụ, Viện trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ.

  Tham luận tại Hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung phân tích, làm rõ bộ khái niệm công cụ; nhận diện các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị văn hóa mới; mối quan hệ giữa văn hóa truyền thống với văn hóa mới và vai trò của các giá trị văn hóa đó trong xây dựng nông thôn mới;

  Hội thảo cũng bước đầu phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra trong phát huy tổng hợp các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các giá trị văn hóa mới trong xây dựng nông thôn mới bền vững. Từ đó, gợi mở giải pháp nhằm phát huy tổng hợp các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển các giá trị văn hóa mới trong xây dựng nông thôn mới bền vững.

  Tác giả: Lê Hiền, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của đảng; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội