Hội thảo khoa học: Phương thức, hình thức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật - lý luận và thực tiễn

  09:05 22/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2114

  Chiều ngày 21/5/2020, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ trọng điểm "Phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học nghệ thuật" do PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng (Viện Văn hóa và Phát triển) làm chủ nhiệm đã tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Phương thức, hình thức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật - lý luận và thực tiễn.

  Dự Hội thảo có các nhà khoa học, các chuyên gia đến từ Tổng Cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Văn nghệ quân đội, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng đông đảo các cán bộ, giảng viên Viện Văn hóa và Phát triển. Hội thảo do PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu (Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển) và PGS,TS Nguyễn Toàn Thắng (Chủ nhiệm đề tài) chủ trì.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh: Trong 90 năm qua dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đứng lên giành lại độc lập, tự do, mở ra những trang sử mới cho dân tộc. Tuy nhiên bên cạnh những điều kiện thuận lợi, những thành tựu đạt được thì trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng luôn phải đối diện với những thách thức trước sự tấn công, chống phá của các thế  lực thù địch với những âm mưu diễn biến hòa bình, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, trong đó có văn học, nghệ thuật, nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của Đảng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân với chế độ; xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu của cách mạng, kháng chiến; giải thiêng và bôi nhọ hình ảnh các anh hùng dân tộc và các lãnh tụ của Đảng,… Trong giai đoạn hiện nay, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội, sự phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, các thế lực thù địch, phản động không ngừng dùng mọi thủ đoạn, chiêu bài để tấn công vào nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Vì thế việc nhận diện đúng tình hình, xác định rõ đối tượng để có phương thức, hình thức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học nghệ thuật là việc làm cần thiết, có ý nghĩa.

  Hội thảo lắng nghe nhiều ý kiến tham luận, trao đổi của các đại biểu, nhà khoa học, các chuyên gia về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Các ý kiến tập trung vào những nội dung cơ bản như:

  - Cơ sở lý luận về phương thức, hình thức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Theo ý kiến của các nhà khoa học, phương thức là biện pháp, cách thức tiến hành được bộc lộ qua những hình thức cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra (nội dung). Trong lịch sử phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà, từng diễn ra nhiều cuộc tranh luận, trao đổi học thuật; phê phán, lên án những hiện tượng xa rời bản chất, chức năng, sứ mệnh của văn học, nghệ thuật, như cuộc tranh luận của trường phái nghệ thuật vị nghệ thuật với trường phái nghệ thuật vị nhân sinh; cuộc tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc; cuộc đấu tranh chống lại những tư tưởng cực đoan trong nhóm Nhân văn – Giai phẩm,… Những phương thức, hình thức đấu tranh đó rất đa dạng, lúc công khai, lúc bí mật, lúc trực tiếp, lúc gián tiếp nhằm khẳng định cái đúng, cái thiện, cái tốt đẹp, đồng thời lên án, phê phán và đẩy lùi những tư tưởng sai trái, phiến diện nhằm thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng.

  - Nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay. Theo các nhà nghiên cứu, hiện nay cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật rất phức tạp với những biểu hiện tinh vi do một số văn nghệ sĩ hạn chế về nhận thức tư tưởng, ngây thơ về chính trị; một số phần tử cơ hội, bất mãn đã lợi dụng những sáng tác, xuất bản phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí truyền thông để cài cắm những chi tiết, hình ảnh ẩn dụ, nói xấu Đảng, chế độ; hạ thấp uy tín, danh dự của cán bộ, các lãnh tụ của Đảng; gợi ra bức tranh cuộc sống đen tối, u ám với những bi kịch, bất công. Những quan điểm sai trái, thù địch biểu hiện ở nhiều tác phẩm, thuộc nhiều loại hình nghệ thuật, được sáng tác, quảng bá cả ở trong và ngoài nước với các phương thức, thủ đoạn tuyên truyền tinh vi, nhất là trên không gian mạng xã hội, internet.

  - Đề xuất phương thức, hình thức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong điều kiện hiện nay. Để đấu tranh ngăn chặn các quan điểm, sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học nghệ thuật trong tình hình hiện nay, theo các nhà khoa học cần tạo dựng phương thức, hình thức linh hoạt, kết hợp giữa xây và chống; giữa kinh nghiệm quá khứ với hiện tại; đấu tranh trực tiếp và gián tiếp bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau như tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của người sáng tác và cả công chúng tiếp nhận; kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ những nhà lý luận phê bình, những cán bộ quản lý văn học, nghệ thuật có chuyên môn, nghiệm vụ, am hiểu lĩnh vực, tham mưu và xử lý tốt những vấn đề bất cập nảy sinh trong đời sống văn nghệ; xây dựng cơ chế chính sách, hành lang pháp lý đồng bộ, đầy đủ, hiệu quả về lĩnh vực nghệ thuật; kiến tạo không gian, môi trường văn hóa, văn nghệ lành mạnh với những tác phẩm có chất lượng cao, thu hút được đông đảo công chúng, tạo sức đề kháng tốt để mỗi người có thể nhận diện, tự đấu tranh, loại trừ các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

  Những ý kiến phát biểu tại Hội thảo là những tham vấn hữu ích, gợi mở nhiều vấn đề mới để Ban Chủ nhiệm tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện đề tài, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra./.

  Tác giả: Nguyễn Huy Phòng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội