Tọa đàm khoa học “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

  13:55 26/05/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2214

  Sáng ngày 26/5/2020, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.

  PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì tọa đàm. Cùng chủ trì có  PGS,TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS,TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

  Tọa đàm có sự tham dự của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện. Đặc biệt có sự tham dự của bà Hạ Chí Nhân - con gái của đồng chí Hoàng Quốc Việt cùng gia đình.

  Toàn cảnh tọa đàm

  Đồng chí Hoàng Quốc Việt, tên thật là Hạ Bá Cang, sinh ngày 28/5/1905 tại làng Đáp Cầu, Tổng Đỗ Xã, huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, nay là phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

  Là một thanh niên sớm có tinh thần yêu nước, ngay từ khi còn là học sinh của Trường Bách nghệ Hải Phòng, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã giác ngộ cách mạng, đi theo con đường cứu nước do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo. Trải qua những năm tháng hoạt động cách mạng đầy khó khăn, gian khổ, đồng chí đã từng bước trưởng thành và trở thành một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

  Với 87 tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng liên tục (1928-1992), đồng chí được phân công giữ nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. Đặc biệt, đồng chí có nhiều công lao đóng góp trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc qua các thời kỳ cách mạng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Với những công lao to lớn đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

  Bà Hạ Chí Nhân và các nhà khoa học tại tọa đàm.

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Trần Minh Trưởng khẳng định: Sự nghiệp hoạt động và cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Quốc Việt trải qua nhiều thời kỳ cách mạng, trên nhiều lĩnh vực, vô cùng sinh động và phong phú… Có thể nói trên bất cứ cương vị nào, bất cứ nhiệm vụ gì được Đảng và nhân dân giao phó, đồng chí Hoàng Quốc Việt đều hoàn thành xuất sắc, đồng chí là tấm gương mẫu mực về tinh thần làm việc tận tụy, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến trọn đời. Đảng ta nhận định: “Đồng chí Hoàng Quốc Việt để lại cho chúng ta tấm gương sáng về một chiến sĩ cách mạng bất khuất, trung kiên, liêm khiết, giản dị, chân thành và cởi mở với đồng chí, đồng bào, đặc biệt quan tâm đến người lao động, tính nguyên tắc kết hợp với tính linh hoạt, rất nghiêm khắc nhưng rất khoan dung, được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta yêu mến, kính trọng”.

  Tại tọa đàm, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, đi sâu làm rõ những hoạt động và cống hiến của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trên các lĩnh vực: (i) Đồng chí Hoàng Quốc Việt với những cống hiến xuất sắc trong việc xây dựng Mặt trận đại đoàn kết toàn dân tộc. (ii) Đồng chí Hoàng Quốc Việt với việc củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. (iii) Đồng chí Hoàng Quốc Việt - nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương mẫu mực về đoàn kết toàn dân tộc.

  Tác giả: Đỗ Dung, Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội