Tọa đàm khoa học “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam”

  14:14 25/06/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 3128

  Nhân dịp kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2020), sáng ngày 26/6/2020, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam”. PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện dự và chỉ đạo tọa đàm.

  Chủ trì tọa đàm có PGS,TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS,TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; PGS,TS Lý Việt Quang, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

  Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nơi quê hương đồng chí Nguyễn Văn Linh; các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Học viện.

  Toàn cảnh tọa đàm

  Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên khai sinh là Nguyễn Văn Cúc (còn gọi là Mười Cúc), sinh ngày 01-7-1915 tại Hà Nội (quê gốc làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Xuất thân trong một gia đình công chức, mồ côi cha mẹ từ nhỏ (4 tuổi mồ côi cha, 10 tuổi mồ côi mẹ), sớm giác ngộ cách mạng, thấu hiểu cảnh đau khổ của người dân bị mất nước, lầm than, nô lệ, năm 1929, khi mới 14 tuổi, đồng chí đã tham gia hoạt động cách mạng trong phong trào Học sinh đoàn - một tổ chức do Hội Việt Nam cách mạng thanh niên lãnh đạo tại Hải Phòng.

  Ngày 1-5-1930, khi thực hiện nhiệm vụ rải truyền đơn tuyên truyền hoạt động cách mạng, đồng chí bị mật thám Pháp bắt; sau đó, bị kết án tù chung thân và đày ra Côn Đảo, dù mới 15 tuổi. Những năm tháng bị giam cầm, đày ải trong nhà tù thực dân, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thể hiện được tinh thần kiên cường, bất khuất, vững vàng trước mọi hoàn cảnh.

  Năm 1936, cùng với hàng trăm tù chính trị, đồng chí được trả tự do. Trở về đất liền, đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng sôi nổi và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đầu năm 1939, đồng chí được Trung ương Đảng điều động, tăng cường cho Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn. Cuối năm 1939, đồng chí được cử ra miền Trung để tham gia lập lại Xứ ủy Trung Kỳ. Năm 1941, trong một chuyến công tác tại Vinh (tỉnh Nghệ An), đồng chí bị địch bắt, xử tù 5 năm và đày ra Côn Đảo lần thứ hai.

  Trong Cách mạng Tháng Tám 1945, cùng với thắng lợi của Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh và các chiến sĩ cộng sản bị giam tại nhà tù Côn Đảo đã nổi dậy giành chính quyền; được chính quyền cách mạng đón về đất liền. Trở về đất liền, đồng chí được Trung ương Đảng bổ sung vào Xứ ủy Nam Bộ và từ đó gắn bó cuộc đời hoạt động cách mạng với đồng bào miền Nam.

  Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng chí Nguyễn Văn Linh được Bộ Chính trị cử làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12-1976), đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tham gia Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (tháng 3-1982), đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương.  Hội nghị Trung ương 8 khóa V (6-1985) đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6-1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, được phân công Thường trực Ban Bí thư.

  Tháng 12-1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, giữ trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Là người lãnh đạo tài năng, giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, đồng chí tiếp tục được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (1991-1996) và khóa VIII (từ năm 1996 cho đến khi qua đời).

  Gần 70 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Linh gắn liền với những trang sử vẻ vang, hào hùng của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới.

  Tọa đàm“Đồng chí Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới ở Việt Nam” đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến phát biểu của các đại biểu, các nhà khoa học tập trung làm rõ một số nội dung chủ yếu: (i) Đồng chí Nguyễn Văn Linh - người góp phần to lớn hình thành đường lối đổi mới của Đảng; (ii) Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo thực hiện hiệu quả đường lối đổi mới toàn diện đất nước; (iii) Đồng chí Nguyễn Văn Linh người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới.

  Phát biểu kết luận tọa đàm, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Từ nhiều góc độ khác nhau và bằng những luận giải khoa học, các báo cáo, tham luận đã tập trung làm rõ đóng góp nổi bật của đồng chí Nguyễn Văn Linh vào việc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Các tham luận và báo cáo đều thống nhất khẳng định vai trò to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong tổ chức, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đầy khó khăn thử thách.

  Các tham luận thống nhất khẳng định, đồng chí Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng của người cộng sản ham học hỏi, năng động và sáng tạo. Đồng chí không ngừng trau dồi kiến thức trong quá trình hoạt động và từng bước trưởng thành về cả nhận thức lý luận và bản lĩnh cách mạng. Với phẩm chất năng động và sáng tạo, đồng chí rất nhạy bén với cái mới, cái tiến bộ và có dũng khí đấu tranh cho sự phát triển của cái mới, cái tiến bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Linh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhà lãnh đạo gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Suốt cuộc đời đồng chí đã phấn đấu theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách, lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm đẫm trong con người đồng chí Nguyễn Văn Linh. Đồng chí đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Tọa đàm khoa học kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được tổ chức trọng thể trong không khí toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tọa đàm là hành động thiết thực, góp phần tri ân những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

  Tác giả: Đỗ Dung, Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội