Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (1930-2020)”.

  17:07 28/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1098

  Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020), tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 28/7/2020, tại Thành phố Thanh Hoá, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (1930-2020)”.

  Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Hội thảo có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh Thanh Hoá cùng nhiều nhà khoa học của Trung ương và địa phương.

  Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nêu rõ: “Thanh Hoá là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng; là tỉnh đất rộng, dân đông, có địa thế, địa hình đa dạng, với núi cao, biển rộng, sông dài và vùng đồng bằng rộng lớn. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Thanh Hoá luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, kinh tế, quân sự; được coi là “phên giậu” của đất nước”, vì vậy, Hội thảo lần này có ý nghĩa góp phần “khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá trong 90 năm lãnh đạo phong trào cách mạng tỉnh nhà”, “là một trong những hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh”.

  Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng trong bối cảnh mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá sẽ đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020; tạo thế và lực để phấn đấu đến năm 2030, Thanh Hóa cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, sớm thực hiện thắng lợi khát vọng thịnh vượng và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhấn mạnh trong phát biểu tại Hội thảo. 

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: Là một trong những Đảng bộ thành lập sớm trong cả nước, quá trình ra đời, xây dựng, phát triển và lãnh đạo phong trào cách mạng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong 90 năm qua luôn gắn chặt và là một bộ phận trong “pho lịch sử bằng vàng” của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới lá cờ quang vinh của Đảng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh cùng nhân dân cả nước làm nên những kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

  Hội thảo 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá là dịp để chúng ta nhìn lại những mốc son chói lọi trên chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa; tự hào về những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là sau gần 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới; khơi dậy và phát huy những giá trị truyền thống và kinh nghiệm quý báu; đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo để bảo đảm Đảng bộ lãnh đạo thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

  Đại biểu tham dự Hội thảo_Ảnh: Báo Thanh Hoá

  Các tham luận gửi tới Ban Tổ chức Hội thảo và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung phân tích làm sâu sắc các nội dung cơ bản: (i) Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; (ii) Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; (iii) xây dựng Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh toàn diện; (iv) Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong định hướng, tầm nhìn phát triển tương lai.

  Tác giả: BBT; ảnh: Báo Thanh Hóa

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội