Hội thảo khoa học “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị giải pháp”

  10:00 31/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1438

  Sáng ngày 27/7/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị giải pháp”.

  Chủ trì Hội thảo có PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương; đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

  Dự Hội thảo có đại diện đoàn viên, thanh niên của hơn 20 đơn vị đoàn phía Nam trực thuộc Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương; đại diện đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Các đồng chí chủ trì Hội thảo

  Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cách đây 90 năm đã luôn phải đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt, hiện nay, các thế lực thù địch đã lợi dụng việc thanh niên là đối tượng chủ yếu sử dụng internet và tham gia mạng xã hội để lôi kéo, mua chuộc, kích động thanh niên chống đối lại chính quyền… Vì vậy, cần phải có những diễn đàn khoa học nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên để từ đó có những giải pháp cần thiết, hữu hiệu ngăn chặn, đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá đó.

  PGS,TS Lê Văn Lợi khẳng định, Hội thảo khoa học “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp” là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực để thanh niên góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ hội để các cơ sở đoàn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các mô hình, kiến nghị giải pháp để thanh niên tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

  Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trần Hữu, Bí thư Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cho biết, thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương đặc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; giúp cho thanh niên có ý thức trách nhiệm, có phương pháp, cách thức phù hợp để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, Hội thảo khoa học “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên hiện nay và kiến nghị các giải pháp” vừa là một diễn đàn khoa học, vừa là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Đoàn thanh niên Khối các cơ quan Trung ương hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội đối với thanh niên hiện nay, đồng chí Phạm Quỳnh Trang, Học viện Chính trị khu vực I khẳng định, để lôi kéo kích động thanh niên, thời gian gần đây, các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội thực hiện live stream kêu gọi cộng đồng mạng, chủ yếu là thanh niên tạo dư luận xã hội đối với một vấn đề kinh tế, từ đó đẩy lên vấn đề chính trị, làm nhiễu loạn thông tin; hoặc đánh vào các vấn đề nhạy cảm, xuyên tạc, bóp méo sự thật, tự lấp đầy khoảng trống thông tin để làm cho thanh niên hiểu sai sự thật, mất niềm tin vào Đảng và đi theo các thế lực thù địch… Để ngăn chặn, hạn chế những tác động tiêu cực từ các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch thông qua mạng xã hội, đồng chí Phạm Quỳnh Trang cho rằng, các cơ sở, tổ chức đoàn cần tổ chức các buổi chia sẻ, trang bị kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên nhận diện các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, thanh niên thông qua mạng xã hội; nâng cao nhận thức về tư tưởng lý luận chính trị cho đoàn viên thông qua học tập, giao lưu, trao đổi; xây dựng và phát động môi trường học tập mở rộng trong đoàn viên, thanh niên về nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Tham luận tại Hội thảo với nội dung “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và trách nhiệm của tuổi trẻ Đồng Nai hiện nay”, đồng chí Bùi Thị Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai cho biết, hiện nay các thế lực thù địch thường tiến hành tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch với các dạng thức như đả phá chủ nghĩa Mác – Lênin; lợi dụng sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu để phủ định học thuyết Mác – Lênin; tuyên truyền phê phán, đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ chế độ đa nguyên, đa đảng; xuyên tạc, phủ nhận giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh… Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, trong thời gian qua, tỉnh đoàn Đồng Nai đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn thông qua các hội nghị, tọa đàm trực tuyến toàn tỉnh; tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi hàng năm, các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Đoàn; đăng tải, biên soạn Infographic, clip, trailer… với nội dung tuyên truyền đến các cơ sở Đoàn; thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đồng Nai…

  Với tinh thần trách nhiệm, các ý kiến tham luận và trao đổi tại Hội thảo về cơ bản đã: i) nhận diện được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với thanh niên trên những bình diện như tư tưởng, văn hóa – xã hội, đặc biệt là trên không gian internet và mạng xã hội; ii) phân tích những thuận lợi và khó khăn của thanh niên khi nhận diện và đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hiện nay; iii) chia sẻ kinh nghiệm của các cơ sở đoàn trong việc huy động thanh niên tham gia đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; iv) đề xuất các kiến nghị, giải pháp chính sách để thanh niên tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc nhận diện và đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch./.

  Tác giả: Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội