Tọa đàm khoa học “Góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025”

  14:08 31/07/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 2279

  Sáng ngày 31/7/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học “Góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025”.

  Tọa đàm được tổ chức nhằm tham góp ý kiến của các nhà khoa học là cán bộ cựu giáo chức, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Học viện, thành viên Tổ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và Tổ biên tập Báo cáo góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Tọa đàm. Cùng chủ trì có TS Nguyễn Văn Sáu, nguyên Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện; PGS,TS Lê Kim Việt, nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh Học viện.

  Tham dự Tọa đàm có GS,TSKH,NGND Nguyễn Mậu Bành, Chủ tịch Trung ương Hội cựu giáo chức Việt Nam; TS Đỗ Khánh Tặng, Trưởng Ban Tuyên huấn Hội cựu giáo chức Việt Nam; cùng đông đảo các nhà khoa học là cán bộ cựu giáo chức Học viện.

  Toàn cảnh Tọa đàm

  Phát biểu khai mạc Tọa đàm, TS Nguyễn Văn Sáu, nguyên Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn các nhà khoa học thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, tập trung làm rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân để từ đó định hình chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển để có Dự thảo Văn kiện tốt nhất trình ra Đại hội, góp phần cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở xây dựng và phát triển đất nước, phát triển Học viện trong thời gian tới.

  Tọa đàm đã lắng nghe 11 tham luận trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học và gần 30 tham luận bằng văn bản gửi tới Tọa đàm. Các tham luận bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung văn kiện của Trung ương, của Học viện và cho rằng: Các dự thảo văn kiện được nghiên cứu, soạn thảo công phu, có chất lượng; nội dung thể hiện tính tổng kết cao; kết cấu, bố cục rõ ràng.

  Đối với Dự thảo các văn kiện trình Đại XIII của Đảng, các tham luận bày tỏ sự nhất trí về chủ đề Đại hội, kết cấu và những nội dung chính của Dự thảo Báo cáo chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; nhất trí với đánh giá về thành tựu, kết quả, những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước sau hơn 35 năm đổi mới mà Dự thảo báo cáo chính trị nêu ra. Các tham luận cơ bản nhất trí với chiến lược phát triển đất nước trong 10 năm tới, nhất trí với những giải pháp đột phá mà Dự thảo đưa ra, và chỉ ra những điểm mới của Dự thảo lần này so với các đại hội trước.

  Với tinh thần khoa học và xây dựng, các tham luận tập trung vào những vấn đề mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gợi ý, đồng thời cũng thẳng thắn góp ý, đề xuất những vấn đề mà các nhà khoa học quan tâm, trăn trở, trên nhiều lĩnh vực, tập trung chủ yếu vào một số nội dung về mục tiêu, lộ trình của đất nước trong 10-25 năm tới; một số nội dung trong lĩnh vực kinh tế, trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền, vấn đề dân chủ hóa đời sống xã hội, các vấn đề về văn hóa, xã hội… Cụ thể:

  Trong nội dung về kiểm soát quyền lực chính trị, các tham luận đề nghị cần làm rõ, cụ thể hóa và pháp luật hóa mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Vấn đề dân chủ hóa xã hội, vấn đề phát huy vai trò của nhân dân trong kiểm soát quyền lực Nhà nước…

  Trong công tác xây dựng Đảng, các tham luận đề cập và kiến nghị Dự thảo cần làm rõ hơn, thẳng thắn hơn thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền của Đảng trong điều kiện hiện nay; cần tăng cường thực hành dân chủ trong Đảng, trong công tác cán bộ; cần có những giải pháp quyết liệt hơn về công tác cán bộ, về đấu tranh chống tham nhũng, lợi ích nhóm; xây dựng cơ chế dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là vấn đề lựa chọn và sàng lọc cán bộ. Một số tham luận đề nghị làm rõ hơn vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và có cơ chế để việc kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội mang tính thực chất hơn, để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có tính độc lập cao hơn, v.v..

  Trong lĩnh vực kinh tế, các tham luận chủ yếu tập trung vào một số vấn đề về mô hình tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, vai trò của kinh tế nhà nước; đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam là gì; mối quan hệ giữa thể chế chính trị và kinh tế thị trường như thế nào; mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường; vấn đề cải cách thể chế về quyền tài sản; về vai trò, vị thế của các thành phần kinh tế, v.v.. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, trật tự xã hội, vấn đề chính sách xã hội, chính sách người có công, vấn đề ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… Các tham luận khẳng định, đây là những vấn đề an sinh cấp bách, bức xúc trong xã hội đã kéo dài trong nhiều năm mà nhiệm kỳ XIII của Đảng cần quan tâm nhiều hơn, có giải pháp đột phá về những vấn đề này. 

  Giáo sư Trần Văn Bính tham luận tại Tọa đàm

  Giáo sư Đỗ Thế Tùng tham luận tại Tọa đàm

  Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, 11 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Tọa đàm, cùng nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản đã đánh giá cao Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; nội dung báo cáo đã bao trùm trên các lĩnh vực, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó, đề ra những giải pháp để khắc phục. Mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện của Đảng bộ Học viện trong nhiệm kỳ khóa III (2020–2025); Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 và hướng tầm nhìn xây dựng Học viện đến năm 2045 là sát hợp.

  Các đại biểu cũng bày tỏ sự nhất trí cao với kết cấu, bố cục, chủ đề và phương châm đại hội, trong đó, có nhiều điểm mới và đề nghị cần làm rõ nét hơn những thành tựu mà Đảng bộ Học viện đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định rõ nét vai trò người đứng đầu, trong các lĩnh vực như: đổi mới/nâng cao chất lượng chương trình giáo trình, tăng cường kỷ cương kỷ luật học đường, tăng cường tính quản lý hệ thống, đổi mới công tác các trường chính trị; cần nhấn mạnh hơn vấn đề xây dựng đạo đức, phong cách cán bộ trường Đảng, xây dựng văn hóa trường Đảng… Đồng thời, cần cụ thể hóa các giải pháp nâng tầm vị thế của Học viện, nhất là công tác tham mưu, tư vấn chính sách, đóng góp cho Trung ương những vấn đề lý luận mới trên một số lĩnh vực phục vụ cho việc hoạch định đường lối, chính sách. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Học viện với các địa phương, bộ, ngành trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu, tổng kết thực tiễn…

  Kết luận Tọa đàm, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thể hiện trách nhiệm cao của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ cựu giáo chức Học viện. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc với tinh thần cầu thị cao nhất từng ý kiến phát biểu trực tiếp và bằng văn bản của các đại biểu, để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và qua đó xây dựng được phương hướng phát triển Học viện xứng tầm với vai trò, vị thế. Đối với các ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Ban tổ chức sẽ tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc và chắt lọc trình Tổ biên tập Báo cáo góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội