Hội thảo khoa học “Ảnh hưởng của mạng xã hội trong lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay”

  08:53 08/09/2020

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1401

  Thực hiện Quyết định của Giám đốc Học viện về triển khai nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, chiều ngày 07/9/2020, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Ảnh hưởng của mạng xã hội trong lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay”. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo; cùng chủ trì có PGS,TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công.

  Dự Hội thảo có toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên Viện Lãnh đạo học và Chính sách công.

  Toàn cảnh Hội thảo

  Những năm gần đây, mạng xã hội (MXH) đã có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước, MXH là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn, trò chuyện trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, MXH cũng tồn tại không ít những yếu tố tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xã hội, lợi ích cộng đồng và an ninh trật tự.

  Đặt trong bối cảnh đó, Hội thảo sẽ là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học cùng trao đổi, thảo luận về ảnh hưởng của mạng xã hội trong lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay; chỉ rõ cơ hội, thách thức, cách thức ứng phó của lãnh đạo trong môi trường kết nối Internet và kết nối mạng xã hội ngày càng phát triển; từ đó đề ra giải pháp phát huy tính tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là sự bùng nổ của thế giới số, PGS,TS Lê Văn Chiến nhấn mạnh trong phát biểu đề dẫn Hội thảo.

  Đại biểu tham luận tại Hội thảo 

  Tham luận tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung khai thác những góc nhìn đa chiều về 2 nhóm vấn đề: (i) Mạng xã hội và những cơ hội, thách thức đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay. Điển hình như tham luận: “Mạng xã hội – Cơ hội và thách thức đối với hoạt động lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay”; “Ảnh hưởng của MXH đối với đời sống xã hội và những vấn đề đặt ra trong lãnh đạo, quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay”; “Quyền tự do ngôn luận trên MXH và các thách thức trong lãnh đạo, quản lý”, v.v..; (ii) Các hoạt động lãnh đạo, quản lý, những bài học kinh nghiệm nhằm phát huy vai trò của mạng xã hội để nâng cao kết quả lãnh đạo, quản lý, với các tham luận như: “Kiểm soát khủng hoảng truyền thông trên MXH của người lãnh đạo; Vai trò của MXH trong quản trị xung đột ở Việt Nam”; “Một số giải pháp kiểm soát MXH ở Việt Nam hiện nay”,v.v..

  Kết luận Hội thảo, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao chủ đề và cách thức tổ chức hội thảo của Viện. Đây là vấn đề đang được dư luận quan tâm, vừa đúng với định hướng nghiên cứu, chức năng nhiệm vụ của Viện, vừa có tính thời sự. Các ý kiến tham luận đã có những đánh giá, phân tích sâu, nhiều chiều cạnh về tác động của MXH đến các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung, tới công tác lãnh đạo, quản lý nói riêng; qua đó giúp các nhà lãnh đạo có cái nhìn tổng quát hơn về MXH và cách thức khai thác, tận dụng hiệu quả vai trò của MXH trong công tác quản lý.

  Từ kết quả Hội thảo, đồng chí đề nghị Viện Lãnh đạo học và Chính sách công cần nghiên cứu phương thức lan tỏa kết quả đề tài “Ảnh hưởng của mạng xã hội trong lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay” vào trong từng chuyên đề bài giảng của mỗi giảng viên, và trong các chương trình nghiên cứu tiếp theo của Viện./.

  Tác giả: Mạnh Thắng & BT - Hoàng Giang

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội