Tọa đàm khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”

  09:55 22/01/2021

  • xem cỡ chữ

  • T

  • T

  • In trang
  • lượt xem: 1490

  Nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/01/1916-23/01/2021), được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sáng ngày 21/01/2021, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

  PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ trì tọa đàm. Dự Tọa đàm có thân nhân gia đình đồng chí Trần Quốc Hoàn; các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

  PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm

  Phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện cho biết: Đồng chí Trần Quốc Hoàn, tên khai sinh là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/01/1916, tại thị xã Hà Tĩnh; nguyên quán xóm Đình, làng Dương Liễu, tổng Nam Kim (nay là xóm 3, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng.

  Sớm chịu ảnh hưởng của phong trào yêu nước, năm 1930, đồng chí Trần Quốc Hoàn tham gia tổ chức Học sinh phản đế của Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi thoát ly gia đình đi làm phu mỏ chì Boneng ở Lào. Tháng 3/1934, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

  Cuối năm 1934, đồng chí bị mật thám Pháp bắt, kết án 8 tháng tù giam và 5 năm biệt xứ. Hết hạn tù, thực dân Pháp đưa đồng chí về quản thúc tại Hà Tĩnh. Năm 1936, đồng chí trở ra Hà Nội, tham gia đấu tranh trong phong trào Mặt trận dân chủ, trực tiếp hoạt động ở các tờ báo Bạn Dân, Thời thế, Hà Thành thời báo.

  Năm 1937, theo chỉ thị của Đảng, đồng chí rút vào hoạt động bí mật, tham gia Thường vụ Thành ủy, làm Phó Bí thư rồi Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 5/1940, đồng chí được tổ chức bố trí rút khỏi Hà Nội và giao nhiệm vụ hoạt động ở cơ sở in báo Giải phóng; sau đó được điều động sang phụ trách Trạm giao thông của Xứ ủy Bắc Kỳ, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phong trào cách mạng của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

  Đầu năm 1941, đồng chí lại bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai và bị kết án 6 năm tù và 20 năm quản thúc tại nhà tù Hoả Lò (Hà Nội), sau đó bị đày đi nhà tù Sơn la. Tại đây, đồng chí tham gia sinh hoạt trong chi bộ nhà tù và đến năm 1944, được bầu làm Bí thư chi bộ nhà tù.

  Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), đồng chí thoát khỏi nhà tù và trở về tiếp tục hoạt động cách mạng, được Trung ương Đảng cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, trực tiếp tham gia lãnh đạo khởi nghĩa, giành và bảo vệ chính quyền cách mạng ở Hà Nội (trong và sau cách mạng Tháng Tám).

  Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng chí đảm trách nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng: Bí thư Liên khu uỷ II (1947), Bí thư liên khu uỷ X (3/1948), Bí thư Đặc khu uỷ Hà Nội (1949). Năm 1951, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ngày 19/8/1952, đồng chí được Trung ương Đảng phân công phụ trách ngành Công an. Ngày 6/9/1952, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nha Công an Việt Nam. Tháng 2/1953, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an rồi làm Bộ trưởng Bộ Công an (sau này đổi tên thành Bộ Nội vụ cho đến năm 1980).

  Từ năm 1954, đồng chí kiêm Bí thư Thành uỷ Hà Nội, trực tiếp tổ chức  tốt cuộc tiếp quản Thủ đô và chuyển Chính phủ, Trung ương Đảng ta từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội.

  Năm 1960, tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu làm Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị. Đến năm 1972, là Uỷ viên chính thức Bộ Chính trị. Năm 1976, tại Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu lại vào Bộ Chính trị. Đồng chí là Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng.

  Từ năm 1961 đến năm 1984, đồng chí tham gia Quân uỷ Trung ương. Cuối năm 1980, được Trung ương cử vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Năm 1982, tại Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được cử làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

  Đồng chí là đại biểu Quốc hội từ khoá II đến khoá VII. Do công lao to lớn đối với cách mạng, đồng chí đã được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, trong đó có Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước ta.

  PGS,TS Nguyễn Danh Tiện, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng tham luận tại Tọa đàm

  PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện khẳng định: Cuộc đời hoạt động cách mạng và đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với cách mạng Việt Nam rất phong phú, đa dạng, to lớn trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Noi gương đồng chí Trần Quốc Hoàn, mỗi đảng viên, cán bộ cần tích cực học tập tinh thần cách mạng triệt để, học tập tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chân thành, tình yêu thương đồng chí, đồng đội và tác phong giản dị, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết. Đó chính là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới mục tiêu đưa nước Việt Nam trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung trong quá trình hoạt động cách mạng của ông Trần Quốc Hoàn như quá trình chuyển biến từ người yêu nước trở thành người cộng sản của Nguyễn Trọng Cảnh - Trần Quốc Hoàn; đồng chí Trần Quốc Hoàn - tấm gương người cộng sản kiên trung trong lao tù đế quốc; đồng chí Trần Quốc Hoàn – nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nhà lãnh đạo tài ba, người chỉ huy, tổ chức xuất sắc mọi hoạt động trong công tác tình báo công an nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng chí Trần Quốc Hoàn, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh…/.

  Tác giả: Tin: Bình Nguyên; ảnh: Mạnh Thắng

  Địa chỉ: Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội